دوشنبه ۲۵ شهريور ۱۳۹۸ - 16 Sep 2019
 
روشهای مطالعه
۱۲۳
۹ تکنیک برای رفع افت تحصیلی دانش‌آموزان

۹ تکنیک برای رفع افت تحصیلی دانش‌آموزان

چگونه یک کتاب مشکل را مطالعه کنیم؟

چگونه یک کتاب مشکل را مطالعه کنیم؟

هفت اشتباه که در زمان مطالعه اتفاق می‌افتد

هفت اشتباه که در زمان مطالعه اتفاق می‌افتد

۱۲۳