يکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸ - 23 Feb 2020
 
روشهای مطالعه
۱۲۳
درس زیست‌شناسی را چطور بخوانیم؟

درس زیست‌شناسی را چطور بخوانیم؟

چطور به بچه‌ها انگیزه درس خواندن دهیم؟

چطور به بچه‌ها انگیزه درس خواندن دهیم؟

تکنیک های حضور فعال در کلاس

تکنیک های حضور فعال در کلاس

چگونه در نوروز درسخوان شویم؟

چگونه در نوروز درسخوان شویم؟

چگونه یک کتاب مشکل را مطالعه کنیم؟

چگونه یک کتاب مشکل را مطالعه کنیم؟

۱۲۳