چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ - 13 Dec 2017
 
التیام پس لرزه های روانی، دستانی حمایتگر می خواهد

التیام پس لرزه های روانی، دستانی حمایتگر می خواهد

چرا نمی‌توانیم از صفحه موبایل چشم برداریم؟

چرا نمی‌توانیم از صفحه موبایل چشم برداریم؟

مراقب باشید اتفاقات دوران دانشجویی‌ غافلگیرتان نکند

مراقب باشید اتفاقات دوران دانشجویی‌ غافلگیرتان نکند

چگونه به کسی که به ما خیانت کرده دوباره اعتماد کنیم؟

چگونه به کسی که به ما خیانت کرده دوباره اعتماد کنیم؟

و اگر مرگ نبود...

و اگر مرگ نبود...

مرگ از درون سایه دیگری به ما نگاه نمی کند. سایه خود ماست؛ همراهی همیشگی و جدایی ناپذیر. مرگ با همزاد خود، زندگی، پیمان بسته اند که آنی از هم غافل نشوند و با یادآوری هم، انسان ها را در مسیر پرپیچ و خم ...