جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷ - 18 Jan 2019
 
داستان های کوتاه

خدایا شکر !!!! ؟

ماست مالی کردن یعنی چی؟!

ماست مالی کردن یعنی چی؟!

داستانی مخصوص پسرها!

آیینه و شیشه / داستانك

داستانك/ پادشاه و وزیر!

پاسخ دندان شکن دانشجو به استاد!

درماندگی آموخته شده / داستانك

آرامش ذهن / داستانك

طبقه دوم مخوف! (داستانك)

طبقه دوم مخوف! (داستانك)