جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷ - 18 Jan 2019
 
هوا و فضا (نجوم)
۱۲۳۴
باران اسیدی چیست؟!

باران اسیدی چیست؟!

قدرتمندترین شی‌ء کائنات چیست؟

قدرتمندترین شی‌ء کائنات چیست؟

شهاب سنگی که جنگل‌ها را بارور کرد

شهاب سنگی که جنگل‌ها را بارور کرد

۱۲۳۴