پنجشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸ - 14 Nov 2019
 
فیزیک
۱۲۳
پنالتی زیر انتگرال

پنالتی زیر انتگرال

اتم‌های بزرگ اتم‌های کوچک را می‌بلعند

اتم‌های بزرگ اتم‌های کوچک را می‌بلعند

برندگان نوبل فیزیک 2016 معرفی شدند

برندگان نوبل فیزیک 2016 معرفی شدند

تحلیل حواس و رابطۀ امر فیزیکی با امر روانی

تحلیل حواس و رابطۀ امر فیزیکی با امر روانی

قانون هابل چیست؟

قانون هابل چیست؟

۱۲۳