جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸ - 24 May 2019
 
فیزیک
۱۲۳
پنالتی زیر انتگرال

پنالتی زیر انتگرال

اتم‌های بزرگ اتم‌های کوچک را می‌بلعند

اتم‌های بزرگ اتم‌های کوچک را می‌بلعند

برندگان نوبل فیزیک 2016 معرفی شدند

برندگان نوبل فیزیک 2016 معرفی شدند

قانون هابل چیست؟

قانون هابل چیست؟

آیا عالم مرز دارد؟

آیا عالم مرز دارد؟

۱۲۳