يکشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۸ - 22 Sep 2019
 
فیزیک
۱۲۳
پنالتی زیر انتگرال

پنالتی زیر انتگرال

اتم‌های بزرگ اتم‌های کوچک را می‌بلعند

اتم‌های بزرگ اتم‌های کوچک را می‌بلعند

چگونه فیزیک بخوانیم؟

چگونه فیزیک بخوانیم؟

برندگان نوبل فیزیک 2016 معرفی شدند

برندگان نوبل فیزیک 2016 معرفی شدند

آیا عالم مرز دارد؟

آیا عالم مرز دارد؟

۱۲۳