جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷ - 16 Nov 2018
 
اضطراب امتحان
۱۲
برنامه زمانبندی برای امتحانات

برنامه زمانبندی برای امتحانات

وقتی همه خانواده امتحان دارند!

وقتی همه خانواده امتحان دارند!

امتحاناتت را قورت بده!

امتحاناتت را قورت بده!

اضطراب امتحان مفید یا مضر؟

اضطراب امتحان مفید یا مضر؟

مهارت كنترل اضطراب امتحان

مهارت كنترل اضطراب امتحان

راهکارهاي تسلط بر استرس شب امتحان

راهکارهاي تسلط بر استرس شب امتحان

خانه‌ای آماده برای روزهای امتحان

خانه‌ای آماده برای روزهای امتحان

امتحانات و نکات مهم آن

امتحانات و نکات مهم آن

۱۲