پنجشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸ - 14 Nov 2019
 
اضطراب امتحان
۱۲
برنامه زمانبندی برای امتحانات

برنامه زمانبندی برای امتحانات

خانوادگی سر جلسه امتحان!

خانوادگی سر جلسه امتحان!

راهکارهایی برای کنترل اضطراب امتحان

راهکارهایی برای کنترل اضطراب امتحان

در فصل امتحانات چگونه درس بخوانیم؟

در فصل امتحانات چگونه درس بخوانیم؟

وقتی همه خانواده امتحان دارند!

وقتی همه خانواده امتحان دارند!

امتحاناتت را قورت بده!

امتحاناتت را قورت بده!

اضطراب امتحان مفید یا مضر؟

اضطراب امتحان مفید یا مضر؟

مهارت كنترل اضطراب امتحان

مهارت كنترل اضطراب امتحان

آماده کردن فرزندان برای امتحانات آخر سال

آماده کردن فرزندان برای امتحانات آخر سال

راهکارهاي تسلط بر استرس شب امتحان

راهکارهاي تسلط بر استرس شب امتحان

۱۲