پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶ - 14 Dec 2017
 
اضطراب امتحان
۱۲
برنامه زمانبندی برای امتحانات

برنامه زمانبندی برای امتحانات

راهکارهایی برای کنترل اضطراب امتحان

راهکارهایی برای کنترل اضطراب امتحان

در فصل امتحانات چگونه درس بخوانیم؟

در فصل امتحانات چگونه درس بخوانیم؟

وقتی همه خانواده امتحان دارند!

وقتی همه خانواده امتحان دارند!

امتحاناتت را قورت بده!

امتحاناتت را قورت بده!

اضطراب امتحان مفید یا مضر؟

اضطراب امتحان مفید یا مضر؟

مهارت كنترل اضطراب امتحان

مهارت كنترل اضطراب امتحان

آماده کردن فرزندان برای امتحانات آخر سال

آماده کردن فرزندان برای امتحانات آخر سال

راهکارهاي تسلط بر استرس شب امتحان

راهکارهاي تسلط بر استرس شب امتحان

خانه‌ای آماده برای روزهای امتحان

خانه‌ای آماده برای روزهای امتحان

۱۲