چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ - 20 Mar 2019
 
اضطراب امتحان
۱۲
برنامه زمانبندی برای امتحانات

برنامه زمانبندی برای امتحانات

در فصل امتحانات چگونه درس بخوانیم؟

در فصل امتحانات چگونه درس بخوانیم؟

وقتی همه خانواده امتحان دارند!

وقتی همه خانواده امتحان دارند!

امتحاناتت را قورت بده!

امتحاناتت را قورت بده!

اضطراب امتحان مفید یا مضر؟

اضطراب امتحان مفید یا مضر؟

راهکارهاي تسلط بر استرس شب امتحان

راهکارهاي تسلط بر استرس شب امتحان

خانه‌ای آماده برای روزهای امتحان

خانه‌ای آماده برای روزهای امتحان

۱۲