پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸ - 27 Feb 2020
 
اخبار روان شناسی و روانپزشكی
ارائه خدمات روان شناختی برای ارتقاء امنیت روانی مردم شیراز

ارائه خدمات روان شناختی برای ارتقاء امنیت روانی مردم شیراز

وحشت برای مغز مفید است!

وحشت برای مغز مفید است!

ضرورت تشکیل تیم‌های مقابله با استرس / ستاد بحران مقابله با شایعات کرونا تشکیل شود

ضرورت تشکیل تیم‌های مقابله با استرس / ستاد بحران مقابله با شایعات کرونا تشکیل شود

پرهیز از وسواس در مواجهه با کرونا

پرهیز از وسواس در مواجهه با کرونا

شایع‌ترین اختلال شخصیتی که مردان، بیشتر از زنان به آن دچارند

شایع‌ترین اختلال شخصیتی که مردان، بیشتر از زنان به آن دچارند

ارائه خدمات روانشناختی و مشاوره‌ به زندانیان توسط دانشگاه شهید چمران اهواز

ارائه خدمات روانشناختی و مشاوره‌ به زندانیان توسط دانشگاه شهید چمران اهواز