جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸ - 24 May 2019
 
اخبار روان شناسی و روانپزشكی
ویژگی‌های نوجوانان مضطرب

ویژگی‌های نوجوانان مضطرب

ارائه خدمات روان شناسی و مشاوره ای بدون اخذ پروانه از سازمان نظام روان شناسی ممنوع است

ارائه خدمات روان شناسی و مشاوره ای بدون اخذ پروانه از سازمان نظام روان شناسی ممنوع است

خودشیفتگی بدون مشاوره با روانپزشک یا روانکاو قابل درمان نیست

خودشیفتگی بدون مشاوره با روانپزشک یا روانکاو قابل درمان نیست

«ژن جرم» وجود دارد؟

«ژن جرم» وجود دارد؟