چهارشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۷ - 18 Jul 2018
 
اخبار روان شناسی و روانپزشكی
ای کاش‌های 40 ساله‌ها

ای کاش‌های 40 ساله‌ها

چرا امروز و فردا می‌کنیم؟

چرا امروز و فردا می‌کنیم؟

آیا شما هم کمال گرا هستید؟

آیا شما هم کمال گرا هستید؟

ارتباط مناسب پدر با دختر احتمال بزهکاری را در نوجوانی کاهش می دهد

ارتباط مناسب پدر با دختر احتمال بزهکاری را در نوجوانی کاهش می دهد

تنهایی ژنتیکی است!

تنهایی ژنتیکی است!

حمایت روانی از بیماران بستری

حمایت روانی از بیماران بستری