چهارشنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۹ - 8 Apr 2020
 
پژوهش هاي روان شناسي
شادکامی دانشجویان چگونه محقق می‌شود؟

شادکامی دانشجویان چگونه محقق می‌شود؟

عوامل زمینه‌ساز فرسودگی روابط زناشویی

عوامل زمینه‌ساز فرسودگی روابط زناشویی

خاطرات ناگوار کودکی، نابودگر نشاط جوانی

خاطرات ناگوار کودکی، نابودگر نشاط جوانی

مهم‌ترین معیارهای ازدواج کدامند؟

مهم‌ترین معیارهای ازدواج کدامند؟

تاثیرات روانی ابتلا به ایدز در زنان

تاثیرات روانی ابتلا به ایدز در زنان

هفت شیوه روان‌درمانی در مثنوی

هفت شیوه روان‌درمانی در مثنوی