جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷ - 18 Jan 2019
 
قانون
۱۲۳۴
طریقه خواندن صیغه ازدواج موقت

طریقه خواندن صیغه ازدواج موقت

حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر

حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر

۱۲۳۴