يکشنبه ۳۰ تير ۱۳۹۸ - 21 Jul 2019
 
موفقیت و مدیریت
لذت‌های فوری قاتل موفقیت هستند

لذت‌های فوری قاتل موفقیت هستند

۲۵ توصیه‌ شغلی از رهبران موفق به جوانان

۲۵ توصیه‌ شغلی از رهبران موفق به جوانان

از امروز میخواهم موفق شوم

از امروز میخواهم موفق شوم

هوش معنوی در مدیریت

هوش معنوی در مدیریت

چگونه تصمیم بگیریم؟

چگونه تصمیم بگیریم؟

۱۰ مهارت شغلی که تا سال ۲۰۲۰ نیاز دارید

۱۰ مهارت شغلی که تا سال ۲۰۲۰ نیاز دارید