پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹ - 28 May 2020
 
اخبار اجتماعی و آموزشی
آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی ۲۰ تیر در سراسر کشور به صورت همزمان برگزار می‌شود

آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی ۲۰ تیر در سراسر کشور به صورت همزمان برگزار می‌شود

مباحث روانشناسی فراوانی در قرآن وجود دارد که هنوز استخراج نشده است

مباحث روانشناسی فراوانی در قرآن وجود دارد که هنوز استخراج نشده است

کاهش ساعات کلاس درس

کاهش ساعات کلاس درس

علل افزایش مصرف دخانیات در زنان

علل افزایش مصرف دخانیات در زنان

۱۵‌مِی‌ در نگاه ما روز خانواده نیست

۱۵‌مِی‌ در نگاه ما روز خانواده نیست

پروتکل‌های جهانی بازگشایی مدارس

پروتکل‌های جهانی بازگشایی مدارس

مقام معظم رهبری: تابع نظر و تشخیص کارشناسی ستاد ملی مبارزه با کرونا هستم

مقام معظم رهبری: تابع نظر و تشخیص کارشناسی ستاد ملی مبارزه با کرونا هستم