چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ - 20 Mar 2019
 
اخبار اجتماعی و آموزشی
مردان هم گریه می کنند

مردان هم گریه می کنند

جامعه ما با خشونت زندگی می‌کند

جامعه ما با خشونت زندگی می‌کند

کودکان چمدان نیستند!

کودکان چمدان نیستند!

رشد ۵ /۱ برابری خودکشی در ۱۵ سال اخیر

رشد ۵ /۱ برابری خودکشی در ۱۵ سال اخیر

اولویت اول معاونت پرورشی آموزش و پرورش تقویت حوزه مشاوره و فعالیت‌های مشاوره‌ای است

اولویت اول معاونت پرورشی آموزش و پرورش تقویت حوزه مشاوره و فعالیت‌های مشاوره‌ای است

راه‌اندازی مراکز حمایت روانی ـ اجتماعی دختران در محلات آسیب‌خیز

راه‌اندازی مراکز حمایت روانی ـ اجتماعی دختران در محلات آسیب‌خیز