يکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸ - 23 Feb 2020
 
سازمان نظام روان شناسی
۱۲
در کنار هر پرونده قضایی باید یک روان شناس باشد/ مراکز مشاوره سازمان بهزیستی قانونی نیست

در کنار هر پرونده قضایی باید یک روان شناس باشد/ مراکز مشاوره سازمان بهزیستی قانونی نیست

امتیاز ارتقاء برای اعضاء کمیسیون‌های تخصصی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره

امتیاز ارتقاء برای اعضاء کمیسیون‌های تخصصی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره

سازمان نظام روان شناسي تلاش خواهد كرد تا سهم مهمي در حل معضلات كشور داشته باشد

سازمان نظام روان شناسي تلاش خواهد كرد تا سهم مهمي در حل معضلات كشور داشته باشد

نهم اردیبهشت ماه روز تولد سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور مبارک!

نهم اردیبهشت ماه روز تولد سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور مبارک!

۱۲