چهارشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۷ - 18 Jul 2018
 
سازمان نظام روانشناسی
بحران غیبت روان‌شناسان و مشـــاوران

بحران غیبت روان‌شناسان و مشـــاوران

نامه سرگشاده به دو وزیر برای حل معضل انتخابات سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

نامه سرگشاده به دو وزیر برای حل معضل انتخابات سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

سازمان نظام روانشناسي بر عملكرد‌‌‌ مراكز مشاوره نظارت بيشتري د‌‌‌اشته باشد‌‌‌

سازمان نظام روانشناسي بر عملكرد‌‌‌ مراكز مشاوره نظارت بيشتري د‌‌‌اشته باشد‌‌‌

نقش روانشناسان در ارتقای سلامت روان: منفعت‌ صنفی یا دغدغه ملی؟

نقش روانشناسان در ارتقای سلامت روان: منفعت‌ صنفی یا دغدغه ملی؟

روانشناسان چه کارهایی را برای شاد کردن خود انجام می دهند؟!

روانشناسان چه کارهایی را برای شاد کردن خود انجام می دهند؟!

شرایط برگزاری کارگاههای معتبر روانشناسی از نظر سازمان نظام

شرایط برگزاری کارگاههای معتبر روانشناسی از نظر سازمان نظام