جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷ - 18 Jan 2019
 
سازمان نظام روانشناسی
مجمع عمومی فوق العاده سازمان نظام روانشناسي برگزار شد+ عکس

مجمع عمومی فوق العاده سازمان نظام روانشناسي برگزار شد+ عکس

بحران غیبت روان‌شناسان و مشـــاوران

بحران غیبت روان‌شناسان و مشـــاوران

نامه سرگشاده به دو وزیر برای حل معضل انتخابات سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

نامه سرگشاده به دو وزیر برای حل معضل انتخابات سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

سازمان نظام روانشناسي بر عملكرد‌‌‌ مراكز مشاوره نظارت بيشتري د‌‌‌اشته باشد‌‌‌

سازمان نظام روانشناسي بر عملكرد‌‌‌ مراكز مشاوره نظارت بيشتري د‌‌‌اشته باشد‌‌‌

نقش روانشناسان در ارتقای سلامت روان: منفعت‌ صنفی یا دغدغه ملی؟

نقش روانشناسان در ارتقای سلامت روان: منفعت‌ صنفی یا دغدغه ملی؟

بخش‌های مربوط به کودکان و نوجوانان در قانون برنامه ششم توسعه

بخش‌های مربوط به کودکان و نوجوانان در قانون برنامه ششم توسعه

شرایط برگزاری کارگاههای معتبر روانشناسی از نظر سازمان نظام

شرایط برگزاری کارگاههای معتبر روانشناسی از نظر سازمان نظام