چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ - 13 Dec 2017
 
آزمون های روانی
۱۲۳
معمای تست رورشاخ حل شد!

معمای تست رورشاخ حل شد!

آيا در جمع احساس راحتي مي‌كنيد؟

آيا در جمع احساس راحتي مي‌كنيد؟

آزمونی برای سنجش سطح استرس

آزمونی برای سنجش سطح استرس

در زندگي آرامش داريد يا نه؟

در زندگي آرامش داريد يا نه؟

تست / مدیریت كنترل خشم

تست / مدیریت كنترل خشم

نمره اعصاب شما چند است؟

نمره اعصاب شما چند است؟

تست خشم :  Anger Test

تست خشم : Anger Test

۱۲۳