پنجشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸ - 14 Nov 2019
 
مقررات و ضوابط دانشگاهی
۱۲
دانشجویان ارشد دانشگاه آزاد می‌توانند همراه پایان‌نامه 8 واحد درسی بگیرند

دانشجویان ارشد دانشگاه آزاد می‌توانند همراه پایان‌نامه 8 واحد درسی بگیرند

معرفی و مقایسه دوره ارشد و دکتری به شيوه آموزش محور و پژوهش محور

آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی ابلاغ شد / اعلام نمره قابل قبول برای هر درس

آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی ابلاغ شد / اعلام نمره قابل قبول برای هر درس

۱۲