شنبه ۲۱ تير ۱۳۹۹ - 11 Jul 2020
تاریخ انتشار :
دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۱ / ۲۰:۱۸
کد مطلب: 15338
۱۶۴
۹۱۲

پرسش های احتمالی مصاحبه و گزینش دانشگاه فرهنگیان

وبلاگ اندیشگاه معلم نوشت:

نگران نحوه مصاحبه نباشيد
محور كلي سئوال ها و مواردي كه درمصاحبه اختصاصی مورد ارزيابي قرارمي گيرد براساس  آيتم هاي زير است :
آراستگي ظاهري لباس مناسب و نظافت فردي
برخورد اوليه و آداب معاشرت
نحوه ورود به مصاحبه
سلام و احترام گذاشتن
نشستن
خداحافظی
دلايل انتخاب شغل معلمي
باعلاقه است یا به اجبار یا اکره و فرار از بيكاري
تمايل به همكاري اجتماعي و تعاون
علم دوستي - مطالعه كتاب و تحقيق
قدرت ارتباط با بچه ها و والدين
فن بيان و مهارت هاي كلامي
اعتماد به نفس
مسئوليت پذيري
آرامش و خونسردي
متانت و وقار
خودشناسي (مثلاچندتا از ویژگی های خوب وبد خوتون را بگید ....
انعطاف پذيري و انتقاد پذيري
قدرت تبيين و تحليل مسائل
روخواني و روان خواني قرآن مجيد
اطلاعات عمومي و شناخت اجتماعي
شناخت محيط و.....
درمورد گزینش نیز ......
اگر قرارباشه سئوال و جواب معلوم باشه که اسمش مصاحبه نمیشه ولی معمولا از شما درمورد مسائل روز - احکام اولیه شرعی که معمولا یک جوان 20 ساله باید بدونه پرسیده میشه و فراتر ازانتظار نخواهد بود .
درمورد مسائل روز اطلاعات داشته باشید  .
نماز جمعه نحوه خواندن نماز جمعه / تعداد قنوت / بعداز خواندن نماز جمعه نماز واجب هم بخوانیم یا نه / امام جمعه شهر شما کیست /وضو/ تیمم / نمازخواندن / ولایت فقیه - شورای نگهبان نحوه انتخاب اعضای شورا رئسش کیست / مجلس خبرگان ونحوه انتخاب ورئیسش کیست؟ 
نماینده خبرگان استان شما کیست /مجلس رئیس مجلس / نماینده شما درمجلس اسمش / انتخابات و.... اوقات فراغت چکار می کنید - کتاب هایی که مطالعه می کنید - روزنامه ها - سایت ها - قرائت قران -روسای سه قوه و....
درمسجد و نماز جماعت شرکت می کنید؟ نحوه  پوشش شما همیشه اینجوری است که به مصاحبه آمده اید ؟ نماز جماعت مسجد میروید ؟ درچه فعالیت های اجتماعی / فرهنگی / مذهبی / ورزشی / سیاسی و.... شرکت داشتید ؟ درمورد ایام محرم / قیام امام حسین (ع)

برخی کتاب های مفید مثل سيماى عقايد شيعه،توضیح االمسائل را مطالعه کنید.

دوازده چيز نماز را باطل مى کنند :
(البته مطابق فقه شيعه و مورد 3 و 4 شامل هموطنان اهل تسنن نيست )
1 - از بين رفتن يکى از شروط در اثناى نماز.
2 - باطل شدن وضو يا غسل در اثناى نماز، عمداً يا سهواً.
3 - گذاشتن دستها روى هم عمداً با قصد اين که جزء نماز است .
4 - گفتن ((آمين )) عمداً بعد از حمد.
5 - برگرداندن عمدى تمام بدن به پشت سر (روى بر گرداندن از قبله ).
6 - حرف زدن عمدى
7 - خنديدن عمدى (قهقه کردن )
8 - براى دنيا با صداى بلند عمداً گريه کردن
9 - کار زيادى که صورت نماز را به هم بزند
10 - خوردن و آشاميدن در بين نماز
11 - شک در رکعتهاى نماز دو رکعتى و سه رکعتى
12 - کم و زياد کردن رکن نماز، عمداً يا سهواً

شکيات نماز
شکيات بر 23 قسم است ،
هشت قسم آن نماز را باطل مى کند و به شش قسم آن نبايد اعتنايى کرد و نه قسم آن صحيح است .

شک هاى باطل :
اگر يکى از اين شکها را براى نمازگزار پيش آيد، نمازش باطل است :
1- شک در شماره رکعتهاى نمازهاى دو رکعتى
2- شک در شماره رکعتهاى نماز سه رکعتى
3- در شکهاى نمازهاى چهار رکعتى که پاى يک در ميان باشد.
4- اگر در نمازهاى چهار رکعتى پيش از تمام شدن سجده دوم شک کند.
5- شک بين 2 و 5 يا 2 و بيشتر از 5.
6- شک بين 3 و 6 يا 3 و بيشتر از 6.
7- شک بين 4 و 6 و يا 4 و بيشتر از 6.
8- شک در رکعتهاى نماز که نداند چند رکعت خوانده

شکهائى که نبايد به آن ها اعتنا کرد:
1- شک در چيزى که نمازگزار از محل آن گذشته است مثل اينکه در رکوع شک کند که آيا حمد و سوره را خوانده يا نه
2- شک بعد از سلام نماز
3- شک بعد از گذشتن وقت نماز
4- شک کسى که زياد در نماز شک مى کند که به او کثيرالشک مى گويند.
5- شک امام در شماره رکعتهاى نماز در صورتى که ماءموم آن را بداند و يا شک ماءموم در رکعتهاى نماز در صورتى که شماره آن را امام بداند که در صورت اول ، امام با رجوع به ماءموم رفع شک از خود مى کند و در صورت دوم ، ماءموم ، با رجوع به امام ، وظيفه خود را انجام مى دهد.
6- شک در نمازهاى مستحبى

شک هاى صحيح
در نه صورت اگر نمازگزار در شماره رکعتهاى نماز چهار رکعتى شک کند بايد به دستورات زير عمل نمايد:
1- نمازگزار بعد از سربرداشتن از سجده دوم شک کند دو رکعت خوانده يا سه رکعت ، بنا را بر سه مى گذارد و يک رکعت ديگر را مى خواند و نماز را تمام مى کند سپس يک رکعت نماز احتياط ايستاده ، يا دو رکعت نشسته مى خواند.
2- شک بين دو و چهار بعد از سجده دوم ، بنا را بر چهار مى گذارد و نماز را تمام مى کند و دو رکعت نماز احتياط مى خواند.
3- شک بين دو و سه و چهار بعد از سجده دوم بنا را بر چهار مى گذارد و نماز را تمام مى کند آنگاه دو رکعت نماز احتياط ايستاده و دو رکعت نشسته مى خواند
4- شک بين چهار و پنج بعد از سجده دوم که بنا را بر چهار مى گذارد و نماز را تمام نموده و بعد از نماز، دو سجده سهو مى کند.
5- شک بين سه و چهار در هر کجاى نماز که باشد بنا را بر چهار مى گذارد و نماز را تمام مى کند وبعد يک رکعت نماز احتياط ايستاده مى خواند.
6- شک بين چهار و پنج در حال ايستاده که بايد نمازگزار بدون رکوع بنشيند و تشهد را بخواند و نماز را سلام دهد و يک رکعت نماز احتياط ايستاده را بخواند.
7- شک بين سه و پنج در حال ايستاده که بايد نماز گزار بدون رکوع بنشيند و تشهد را بخواند و سلام دهد و دو رکعت نماز احتياط را ايستاده بخواند.
8- شک بين سه وچهار و پنج در حال ايستاده که بايد نمازگزار، بنشيند و سلام دهد سپس دو رکعت نماز احتياط ايستاده و دو رکعت نشسته بخواند.
9- شک بين پنج و شش در حال ايستاده که بايد نمازگزار بنشيند و تشهد بخواند و سلام دهد سپس دو سجده سهو را بجا آورد.
واجبات نماز -ارکان نماز -غير ارکان نماز

واجبات نماز
واجبات نماز، يازده چيز است :
اول : نيّت
دوم : قيام
سوم : تکبيرة الاحرام ، يعنى ((اللّه اکبر)) گفتن در اول نماز
چهارم : رکوع
پنجم : سجود
ششم : قرائت
هفتم : ذکر
هشتم : تشهد
نهم : سلام
دهم : ترتيب
يازدهم : موالات ، يعنى پى در پى بودن اجزاى نماز.
بعضى از واجبات نماز، رکن است و بعضى ديگر غير رکن .

ارکان نماز
نيّت
قيام
تکبيرة الاحرام
رکوع
سجود (دو سجده )

غير ارکان نماز
قرائت
ذکر
تشهد
سلام
ترتيب
موالات

فرق بين ارکان نماز و غير ارکان
اگر انسان ارکان نماز را بجا نياورد و يا اضافه کند، عمداً باشد يا اشتباهاً، نماز، باطل است ، ولى غير ارکان را اگر اشتباهاً کم يا زياد کند، نماز باطل نيست .

1. اصول و فروع دين
اصول دين و مذهب 5 تا است:
1.توحيد: خدا يکي است و شريک و همتايي ندارد
2.معاد: روز قيامت همه مردگان زنده شده و سزاي اعمال خود را که در دنيا کرده اند خواهند ديد.
3.نبوت: خدا پيامبراني را براي راهنمايي بشر فرستاده که اول آنها حضرت آدم و آخر آنها حضرت محمد بن عبدالله (ص) پيغمبر آخرالزمان است.
4.عدل: خدا عادل است و ظالم نيست.
5.امامت: جانشين پيامبر 12 امام بر حقّند که اول آنها حضرت عليّ بن ابيطالب (ع) و آخر آنها حضرت مهدي (عج) است که از نظرها غائب و به مشيّت خدا ظاهر شده و عدل را در جهان گسترش مي دهد.

فروع دين 10 تا است:
1.نماز : عمل کردن به دستورات خاصي است به منظور پرستش خداي متعال
2.روزه: آن است که انسان مکلّف براي انجام فرمان خدا از اذان صبح تا مغرب از 9 چيز خودداري کند يعني از خوردن و آشاميدن و استمناء و دروغ بستن به خدا و پيغمبر و رسانيدن غبار غليظ به حلق و فروبردن سر در آب و باقيماندن در جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح و اماله کردن و قي کردن خودداري کند.
3.خمس: دادن يک پنجم منفعت سالانه به سادات و امام و يا مجتهدين جامع الشرايط در زمان غيبت امام زمان (عج) با شرايط مقرره در شرع مقدس اسلام.
4.زکات
5.حج
6.جهاد: جنگ کردن با دشمنان دين به دستور پيغمبر (ص) يا امام (ع) يا نايب خاص آن حضرت.
7.امر به معروف
8.نهي از منکر
9.تولّي: دوست داشتن پيغمبر (ص) و امامان که از جانب خدا معيّن شده اند و پيروان آنها.
10.تبرّي: بيزاري جستن و دوري از کفار و دشمنان دين اسلام.

اصول دين و فروع دين
مكتب عزيز اسلام شامل دو بخش است : بخش اول : اصول دين
اصول دين اسلام شامل پنج اصل است :

اصول دين:
توحيد(خدا يک است و دو نيست)
. عدل(خدا عادل است و ظالم نيست)
. نبوت(124 پيغمبر.اول آدم و آخر محمد)
. امامت(علي با 11فرزندانش امام بر حق است)
. معاد(يک مرتبه ميميريم و باز زنده ميشويم و هر کس به بقدر عمل نيک سزا و جزا دهد بهشتيان را به بهشت برند و دوزخيان را به جهنم برد بر حق است)

توجه
تقليد در اصول دين جايز نيست , و مسلمان بايد در اصول دين يقين داشته باشد(1)... (م 1.

بخش دوم : فروع دين
به دستورهاى خدا و تكاليف الهى و دينى <فروع دين > يا <احكاما> مى گويند كه بخش مهمى از مكتب عزيز اسلام را تشكيل مى دهند, و شامل برنامهء صحيح زندگى است كه از سوى خدا و به وسيلهء پيامبر گرامى اش حضرت محمد براى تأمين سعادت دنيا و آخرت انسانها فرستاده شده است .
تعداد فروع دين و احكام اسلام بسيارند. مهمترين آنها عبارتند از:
اول : نماز
دوم : روزه
سوم : خُمس
چهارم : زكات
پنجم : حج
ششم : جهاد
هفتم : امر به معروف (دستور به خوبيها و نيكيها)
هشتم : نَهْى از مُنكَر (بازداشتن از بديها و زشتيها)
نهم : تَوَلَّى (دوستى با دوستان خدا)
دهم : تَبَرَى (دشمنى با دشمنان خدا)
1ـ بهجت :... در اعتقادات تقليد جايز نيست ... (پيش از: م 1 زنجانى : شخص مسلمان بايد به اصول دين يقين داشته باشد, اگرچه از گفتهء ديگرى براى او يقين حاصل شده باشد (م 1 تبريزى : شخص مسلمان بايد به اصول دين از روى دليل اعتقاد پيدا كند و نمى تواند در اصول دين تقليد نمايد, يعنى بدون سؤال از دليل , گفته ءكسى را قبول كند... (م 1 مكارم : هيچ مسلمانى نمى تواند در اصول دين تقليد نمايد, بلكه بايد آنها را از روى دليل ـ به فراخور (و متناسب ) حال خويش ـ بداند...

معناى تقليدى نبودن اصول دين چيست؟
اولاً؛ معناى تقليدى نبودن اصول دين و لزوم تحقيق در آن، اين نيست كه يك شخص عامى اعتقادات تمام مذاهب را بداند، بلكه به اندازه فهم و درك خود، بايد از مذاهب و اعتقادات خويش بتواند دفاع كند و به حقانيت آن علم داشته باشد.
روزى رسول خدا(ص) با اصحاب از محلى گذر مى‏كردند. مشاهده كردند پيرزنى مشغول نخ‏ريسى با چرخ نخ‏ريسى است.
به آن پيرزن فرمود: آيا اين عالَم خدايى دارد؟
او پاسخ داد: بلى!
حضرت فرمود: به چه دليل؟
زن از چرخ خود دست برداشت و پس از دقايقى، چرخ از حركت ايستاد. پير زن گفت: چرخى به اين سادگى و كوچكى اگر گرداننده‏اى نداشته باشد، از حركت مى‏ايستد؛ پس چگونه جهانى با اين بزرگى بى‏گرداننده قابل تصور است؟!
رسول مكرم اسلام رو به اصحاب كرد و فرمود: دين خود را از اين پيرزن فرا گيريد. معلوم مى‏شود همان 50 يا 60 درصد كه شما گفتيد در مذهب خود مقلد هستند، چنين نيست، گرچه درست است خانواده آنها شيعه بوده ‏اند، ولى خود آنها داراى دليل و استدلال كافى مى‏باشند، زيرا لازم نيست استدلال‏ها در اقلب مسائل پيچيده علمى بيان گردد.

ثانياً؛ بر فرض كه اعتقادات گروهى، تقليدى باشد، ولى اگر اتفاقاً عقائد آنها مطابق حق باشد، مسقط تكليف است، زيرا به وظيفه خود عمل كرده‏اند، گرچه از ارزش كمترى نسبت به معتقدان از روى تحقيق و دليل برخوردار است.


اين سه سوال رو بايد بدانيد:
دين چه کسي؟ دين حضرت محمد(ص)
مذهب چه کسي؟ امام جعفر صادق(ع)
ملت چه کسي؟ابراهيم خليل الله(ع)برحق است

نمازهاي واجب
نماز هاي واجب شش تاست:
1- نماز يوميه، (نمازهاي يوميه عبارتند از: نماز صبح، دو رکعت، نماز ظهر و عصر، هر کدام چهار رکت، نماز مغرب، سه رکعت، نماز عشاء، چهار رکعت. (از علامه رحمه الله).
2- نماز آيات،
3- نماز ميت،
4- نماز طواف واجب،
5- نماز قضاي پدر و مادر که بر پسر بزرگ تر واجب است،
6- نمازي که به واسطه اجازه يا نذر و قسم و عهد واجب مي شود.

مقدمات نماز
براي انجام نماز - يعني حضور در برابر خداوند عالم و اظهار بندگي و پرستش آن ذات مقدس - مقدماتي لازم است که تا فراهم نشوند، نماز صحيح نيست و آن مقدمات عبارتند از:
1- طهارت،
2- وقت،
3- لباس،
4- مکان،
5- قبله.

مقارنات نماز
مقارنات نماز - يعني کارهايي که در نماز واجب مي باشد يازده چيز است:
اول: نيت،
دوم: تکبيرة الاحرام،
سوم: قيام،
چهارم: قرائت،
پنجم: رکوع،
ششم: سجده،
هفتم: تشهد،
هشتم: سلام،
نهم: ترتيب، يعني اجزاي نماز را به دستوري که معين شده بخواند و پس و پيش نيندازد،
دهم: طمانينه: يعني نماز را با وقار و آرامش بخواند،
يازدهم: موالات، يعني اجزاي نماز را پشت سر هم به جا آورد و بين آن ها فاصله نيندازد. پنج چيز از اين يازده چيز، رکن است که اگر عمدا يا سهوا کم يا زياد شود. نماز باطل است و بقيه رکن نيست و فقط در صورتي نماز باطل مي شود که عمدا کم يا زياد گردد.


صفات ثبوتيه و سلبيه به چه معنا است ؟
صفات خداى سبحان به صفات ثبوتيه و سلبيه تقسيم مى شود.
مقصود از اول، صفاتى است که از کمال حکايت دارد، مثل اينکه خداوند، عالم و قادر است. و مقصود از صفات سلبيه، منزّه دانستن ذات خدا از صفاتى است که از نياز و نقص و فقر حکايت مى کند.
به تعبير ديگر : خداوند، صفات جمال و صفات جلال دارد. صفات جمال حکايت از کمال ذات دارد و ذات خدا به آنها وصف مى شود، صفات جلال از کاستى حکايت دارد، پس از خدا نفى مى شود. با اين حساب، خداوند نه جسم است، نه جسمانى است، نه محلّ چيزى قرار مى گيرد و نه در چيزى حلول مى کند، چرا که اين صفات، همراه با نقص و نياز است (مثل حلول در چيزى) يا مستلزم ترکيب است (مثل آنکه محلّ چيزى باشد).(1)
صفات ثبوتى خداوند را «صفات جمال» مى‏گويند كه بيانگر زيبايى‏ها و جمال ذات خداوند است. در مقابل، از صفات سلبى به «صفات جلال» تعبير مى‏شود؛ چرا كه خداوند بزرگ‏تر از آن است كه چنين صفاتى را كه نشانه نقص است، دارا باشد. جامع همه صفات سلبى، آن است كه خداوند ازهرگونه عيب و نقص و از آن‏چه به عنوان عوارض و صفات مخلوقات مى‏باشد، پاك و منزّه است.
نام شما

آدرس ايميل شما
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود
  • نظرات پس از تأیید مدير حداكثر ظرف 24 ساعت آينده منتشر می‌شود

دانیال
سلام؛من پدرم فرهنگیه؛ قاری ومفسرقرانم پیش دانشگاهیم سهمیه دارم یانه
یاسر
آره
سلام.من پدرومادرم فرهنگین وخودم بسیج فعال ام اینا واسم تومصاحبه تربیت معلم سهمیه میشه یانه؟؟؟
Iran, Islamic Republic of
سلام اره
Romania
نه
صادق
Romania
اگ خدا بخواد
صادق
Romania
تو مصاحبه سوال از کامپیوترنیس
شبنم
Iran, Islamic Republic of
وایییی من خیلی نگرانم بابتش😭
سامان
Iran, Islamic Republic of
نترس
Iran, Islamic Republic of
چرا هست
Amir f
Iran, Islamic Republic of
آره حکم کارگزینی شونو ببر
Iran, Islamic Republic of
سلام من تو منطقه ۳ ترازم شده ۷۰۳۵ ب نظرتون دعوت ب مصاحبه میشم
جعفر
Russian Federation
بله دعوت میشی
منیره
Iran, Islamic Republic of
من نمیدونم قبول میشی یان ولی خ غبطه میخورم ک توقاری و مفسرقرانی اونوخ من حتی روخونیه سادم بلد نیسم ازین بابتم کلی میترسم..
به هرحال برات ارزو موفقیت دارم
فرزانه
Iran, Islamic Republic of
اقا من که نه چادری هستم نه روخوانی قران بلدم.فکر معلمی رو باید از کله ام بیرون کنم
Romania
نه
سالار
Iran, Islamic Republic of
سلام,ناامید نشو این همه درس خونده ای حالا به خاطر روخونی قران فکر تربیت معلم را از سرت بیرون میکنی از اون بالایی کمک بگیر خونه بخون زبانت عادت کنه ثوابم داره
خلیل
Iran, Islamic Republic of
اگ خوب بخونی نه
راضیه
Iran, Islamic Republic of
قبول شدی یانه؟؟
امیر
Iran, Islamic Republic of
کمی تلاش کن انشالله که می تونی.
امیر
Iran, Islamic Republic of
نخیر عزیزم اگرحافظ قران باشی اره.
فریبا
Iran, Islamic Republic of
اره
معلم بازنشسته
Iran, Islamic Republic of
درسته كه با انتخاب دانشگاه فرهنگيان امنيت شغلي داريد بخصوص براي خانما معلمي شغل شريفيه ولي اينو بدانيد كه اساتيد دانشگاه فرهنگيان اكثرشون مديران و روساي بركنار شده دولت هاي قبلي هستند و بسيار بي سواد تشريف دارند. نه سواد رسانه اي دارند و نه سواد انگليسي و خيلي زر مفت مي زنند . اگر دانشجويي نخبه هست بجاي دانشگاه فرهنگيان بره دانشگاه شريف،تهران و شهيد بهشتي مدرك بگيره بهتره . اساتيد خوب خيلي كم هستند ولي همه شون با سهميه درس خوندن . تو ايران معلمان پايين ترين درامد و حقوق دولتي رو مي گيرند . فكر كن ميخواين معلم دهه نودي هاي گودزيلا بشي. بجاش برين بانك استخدام بشين يا برين بازار يه ساندويچي بزنيد از خيلي اساتيد رياكار دانشگاه فرهنگيان بيشتر درامد داريد.
Ukraine
مزخرف
لیلا
سلام من علاقه ی زیادی به دبیری دارم مصاحبه اون سخته
مکتشف
نه فرقی نداره
Iran, Islamic Republic of
نه خودت رو نترسون
ادمين
Iran, Islamic Republic of
برای خداحافظی با کنکور چه باید کرد؟
به نظر شما راه خداحافظی با کنکور چیست و چگونه می‌توان برای همیشه با این شکل از پذیرش دانشجو خداحافظی کرد؟ برايمان كامنت بگذاريد
http://www.migna.ir/vdcdon0o.yt0f96a22y.html
پویا
Iran, Islamic Republic of
اصلا این طوریکه شما فکر می کنید نیست
من دانشجوی فرهنگیان سال قبل این قدر از این ها خونده بودم
که واقعا دیوانه شده بودم
فقط با آرامش و توکل برخدا
اصلا از من روخوانی قرآن نپرسیدن
مهشید
خیلی خیلی ممنون، بسیارخوب بود. من برای مصاحبه خیلی استرس داشتم و نمیدونستم چه جور سوالایی پرسیده میشه بازم تشکر
خوب بود
امیرحسین
Germany
سلام خانم مهشید ممنون می شم‌ اگه تجربتونو دراختیارم بذارید واز مصاحبه ای که داشتید بهم توضیح بدید اگه شد به ایمیلم بفرستید که چه سوالایی کردن با این کارتون منو شرمنده می کنید
Iran, Islamic Republic of
میشه مهشید خانم بگید چی پرسیدن
Iran, Islamic Republic of
مگه ازت مصاحبه شد
فاطمه
Iran, Islamic Republic of
سلام مهشید خانم میشه بی زحمت یکم کمک کنین بهم و بگید چه سوال هایی ازتون پرسیده شد؟ من دو روز دیگ مصاحبه دارم🤕
فاطمه
Iran, Islamic Republic of
سلام من روز سه شنبه ۹۷/۶/۶ یعنی سه روز دیگ مصاحبه دارم .میشه خواهش کنم بهم بگید چ سوال هایی میپرسن؟ خیلی استرس دارم .همه ازم انتظار دارن ک قبول شم خیلی به معلمی علاقه دارم
اگه بهم کمک کنید خیلی ممنونتون میشم بی زحمت به ایمیلم خبر بدید. دستتون درد نکنه❤
الهه
سلام واقعا خيلي خوب بود ممنون
Danial
Iran, Islamic Republic of
vaghean mamnuuuunam,yek donya tashakkor,aslan bezar bejaye tashakkor baghalet konam!
م
ممنون من خیلی دوست دارم معلم بشم
اره جون خودت!!!!!!
زهرا
Iran, Islamic Republic of
من با رتبه 14000 می تونم دبیری شیمی بیارم اخه از مصاحبه برام زنگ زدند
Iran, Islamic Republic of
متاسفم خیلی سخته
دلتنگ
Iran, Islamic Republic of
اون وقت با همین14000میشه معلم ابتدایی اورد؟؟؟
نفس
Iran, Islamic Republic of
سلام
من تجربیم رتبم14000حدودا+مصاحبه رو خوب و عاااالی بگذرونم...اونوقت شانسی برا قبولی معلم ابتدایی دارم+بسیج فعالم هستم+معدلمم عالیه......
عباس
Iran, Islamic Republic of
بله حتما قبولی...برا اونا مصاحبه مهمه
خیارچندبر
Iran, Islamic Republic of
خدایا چنان کن س انجام کار تو خشنود باشی و ما هم خشنود باشیم
Ukraine
بستگی داره منطقه دو یا منطقه سه. منطقه دو آره منطقه سه نه
علیرضا
سلام باتشکر از زحمات شما خیلی مفید بود
سوگند
خيلي خوب بود ممنون
فرناز
Iran, Islamic Republic of
ممنون خیلی لطف کردین دعا کنین مصاحبه قبول شم
سارا
ممنون خيلي عالي بود
poone
عالی بود
من که اصلا معلمی رو دوست ندارم ولی....بازم سپاس
مریم
نه عزیزم بی خود دلتو صابو ن نزن تو یه پسری میتونی یه رشته خوب شبانه بخونی
شایان
سلام من با 30000میتونم قبول شم
محمد
Iran, Islamic Republic of
من با 300020به مصاحبه دعوت شدم اگر من قبول بشم تو هم می شی.ما دو نفر چه اعتماد به نفسی داریم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
رضا8911
Iran, Islamic Republic of
منم رتبم 32000 هستش
خیلی اعتماد به نفس داریم واقعا!!!!
هاجر
Iran, Islamic Republic of
خخخ
هاجر
Iran, Islamic Republic of
سلام وقتتون بخیر..من کامنت هارو خوندم دیدم همه مال سال های قبله..من امسال ینی98 کنکور دادم و رتبم منطقه یک948 شد..ولی اصفهان خیلیییییییییییی کم میگیرن..واس مصاحبه بخش احکام خیلی استرس دارم..میشه کمکم کنید و بگید چه کتابایی بخونم کمکم مبکنه؟؟ ممنون میشم ازتون.. با آرزوی موفقیت واس همتون
محمد
Iran, Islamic Republic of
خجالت بکشید با این همه استرس من با رتبه 69000کشوری و 30000منطقه به مصاحبه دعوت شدم و امید بسیار زیادی برای قبولی دارم و رشته تجربی ام.به نظر شما قبول می شم . انتظار دارم اعتماد به نفسم رو زیاد کنید.
زهرا
Iran, Islamic Republic of
واقعا با ۳۰۰۰۰دعوت به مصاحبه شدید؟؟؟
Ukraine
30000 منطقه دو اگه شدی ابتدایی رو میاری اگه منطقه سه شده نمیاری.
مصاحبه هم ملاکه
فاطمه
Iran, Islamic Republic of
سلام من رتبه ام دو رقمی شده ولی به دبیری علاقه دارم پدرم هم دبیرن به نظرتون قبول میشم؟
osi
Iran, Islamic Republic of
البته اگه تو مصاحبه قبول بشی
فریماه
چرا دبیری خانوم لطفا تجدید نظر کنید رتبه تون باید فوق العاده باشه
کی گفته همه ی رتبه های خوب باید برن مهندسی اونا که کنکورو خراب کردن بیاد تربیت معلم ، غیر از اینکه همه جای دنیا بهترین و باهوشترین افراد رو در اموزش پرورش میزارن ، چرا اینجوری فکر میکنن ، دو رقمی شده بره یه دانشگاه دیگه مهندسی بخونه ، به جایی که استقبال کنید ازشون که با این میخواد بیاد ، دانشگاه فرهنگیان ، تو ذوقش میزنی
شما با این طرز تفکر میخوای معلم شی ، یه نسل رو تربیت کنی?
Iran, Islamic Republic of
واقعا لایک
فائزه
Iran, Islamic Republic of
به نظر من باید بورسیه دانشگاه شاهد ومثل ان راهم در نظر بگیری
مریم
Romania
تو بااین رتبه واقعا میخوای معلم شی
م
Iran, Islamic Republic of
مگ معلمی چشه اگ همین معلمانبودن الان دکترومهندسی هم به بارنمی اومد
Ukraine
این یه واقعیته که تراز های بالای ده هزار در تجربی میتونن رشته های بهتری رو بزنن تا معلمی حتی ترازای بالای هشت هزار هم بسته به علاقه میتونن پرستاری یا پیراپزشکی های دیگه رو هم انتخاب کنن البته با تحقیق کامل!
مهدیس
Germany
معلومه قبول میشی
زهرا
Iran, Islamic Republic of
سلام معلومه ک قبولی ما خودمون دو تا دو رقمی تو کلاسمون داریم
سعيد
سلام ممنونم كه راهنماييم كرديد
محمد
خیلی ممنون واقعا نکات به درد بخوری بود تشکر
زهرا
Iran, Islamic Republic of
با سلام وخسته نباشید
واقعا ممنون خیلی خوب بود انشالا سلامت باشین.
عسل
سلام خدا خیرتون بده خیلی مطالبتون به درد بخور بود
کوثر
United States
سلام.خیلی ممنون واقعا لطف کردین دعا کنین قبول بشم جون عاشق معلمی ام.
علی
اگر مصاحبه علوم تربیتی را قبول شوم اولویت های بعدی من اعلام نخواهند شد؟ ونمیتوانم اولویت دیگرم را انتخاب کنم؟
فرزانه
سوال منم دقیقا همینه بچه ها سریع جواب بدید
علي
Iran, Islamic Republic of
سوال منم دقيقا همينه
مریم
Iran, Islamic Republic of
نه
Ukraine
فکر کنم نه
زهرا
كمك...كمك...بچه ها من چادر سرم نميكردم ميترسم توتحقيقات ردشم توروخدا ج بديد
سعید
بهت قول میدم از گزینش میفتی!!!!
منصوره
Iran, Islamic Republic of
سلام عالی بود من فردا مصاحبه دارم دعام کنید
مریم
سلام مرسی خیلی عالی بود.من دو روز دیگه مصاحبه دارم و واقعا بزرگترین آرزوم اینه که تو این مصاحبه قبول شم.....امیدوارم که قبول بشم،شماهم دعاکنید!
مجییییییییییییییییییییییی
فردا مصاحبه دارم
fatiima
Iran, Islamic Republic of
سلام بچه هامن دوسه روزپیش مصاحبه داشتم رتبمم ۴۰۰۰انسانیه منطقه ۳.بنظرتون قبول میشم؟؟احکام ک توبخش گزینش بود خوب جواب دادم فقط ازمصاحبش که سوالای روانشناسی میپرسیدن میترسم .دعاکنید
Iran, Islamic Republic of
من فردا مصاحبه دارم. دوستانی که امروز رفتن برا مصاحبه راهنمایی کنن خواهشا...
سارا
واقعا ممنونم ب خاطر پست عالیتئن...من رساله رو زیرو رو کردم ولی اینجا خیلی خلاصه وجامع بود...بازم سپاس گذارم...ی سوال داشتم...من هم سهمیه جانبازان دارم هم بسیج فعال وهم چندین دوره مسابقات کشوری قران مقام کسب کردم میخواستم بدونم ک تاثیر دارن؟..قبلا از لطفتون ممنونم
محمد
اگر مداركي دال بر كسب مقام در سطح كشوري داريد ببريد چون 10 درصد به نمره مصاحبه شما افزوده ميشود
زهرا
Iran, Islamic Republic of
سلام توروخدا جواب بدین من با رتبه ۱۱۰۰۰ منطقه ۳ و باتراز ۶۹۰۰ ایا امید داشته باشم که مصاحبه دعوتم کنن؟
محمدرضا
Germany
شما با سهمیه شدی ۱۱هزار منم ۱۵هزار منطقه سه هستم اما ترازم۷۷۰۰
Ukraine
داداش اشتباه میزنی اینطوری نیس که
Iran, Islamic Republic of
چطور با تراز 6900 رتبه 11000 اوردی من با همین تراز رتبه32000اوردم
Iran, Islamic Republic of
واقعا ترازتون ۶۹۰۰؟؟؟؟ سال ۹۷ کنکور دادید؟
امیرو محمد ومهدی
ممنون از لطفتون خیلی خوب و جامع بود
زهرا
مصاحبش سخته یا اسون
زهرا
Iran, Islamic Republic of
زیاد به مصاحبه اهمیت نمیدن بیشتر تحقیقات محلی مهمه
Iran, Islamic Republic of
یقین داری
یونس
Germany
اشتباه میکنید مصاحبه از همه مهمتره
سجاد
با سلام
اول اینکه خیلی خیلی ممنون از پست خوبتون و ثانیا اینکه یه سوال داشتم اونم اینه راست میگن مصاحبه سخته؟؟؟؟؟
هستی
اگه رفتین به مصاحبه چی پرسیدن لطفا بگین؟
Iran, Islamic Republic of
سلام مصاحبه خیلی راحته درمورد احکام ومسائل سیاسی کمی ازشماسوال میپرسن مثل نام وزیرای کشورتون چیه یا آیاشما نماز جمعه شرکت میکنید و....توکل کنیدبه بخدافقط خونسردوبا اعتماد به نفس باشید و البته اراسته اصلاهم دروغ نگید
ناصر
با سلام به معلمین آینده! یه سوالی داشتم من اسمم اومده ولی نمیدونم از دبیری قبول شدم یا از دبستان میشه راهنمایید کنید؟
زهرا
Iran, Islamic Republic of
فعلا مشخص نیست بعد گزینش مشخص میشه
هانی
Iran, Islamic Republic of
سلام اگه نوشته شده علوم تربیتی دبستانه
rezaja90
سلام ممنون خیلی عالی بود من دیروز رفتم مصاحبه تقریبا این سوالا بودن
خیلی هم اسون بود اصلا سخت نبود
استرس الکی به خودتون ندین
پریسا
من امسال رای اولی بودم ولی نتونستم رای بدم چون مریض بودم توی مصاحبه ازم ایراد میگیرن؟
مهدی
اگه اینجوره که همه ردیم....
فرشته
مگه همه معلم ها چادری هستن به نظرم چادری بودن نباید مبنا قبولی و ردی در دانشگاه باشه این بی انصافی شاید کسی شرایطش رو نداشته باشه ولی حجابش خوب باشه
حانیه
Iran, Islamic Republic of
واقعا همین طوره
عارفه
واقعا مفید بود.متشکرم
زهرا
ممنون بدرد من ک خورد
سودا
سلام ممنون از مطالبتون.من یه سوال دارم خواهشا زودتر جوابمو بدین
من چند ماهی میشه که ازدواج کردم میخواستم ببینم تو مصاحبه به صورتم و ابروهام یا حلقه ی تو دستم ایراد میگیرن یا نه؟؟؟؟
رضا
نه
Iran, Islamic Republic of
وا نه امکان نداره....ازدواج کردی خب فرق میکنه
ستایش
ماشا الاهه چرا جواب سوال ها را نمیدین اخر فرهگین /
بوق
عاليه . اگه نمي خوندم خيلي از سوالارو نمي تونستم جواب بدم.
سعیده
سلام دوستان من فردا مصاحبه دارم میشه اونایی که امسال مصاحبه دادن بیان در مورد مصاحبه توضیح بدن.مرسی
مهتاب
خیلی عالی بود ولی خیلی سختن ا
رعنا
من جمعه مصاحبه دارم همه سوالاتونم بلدم فقط یکم استرس دارم
امیر
United States
ممنون عالی بود دمتون گرم 4شنبه مصاحبه دارم کاش قبول شم.
منیر
وای خیلی استرس دارم میشه کسایی که امسال رفتن مصاحبه بگن چه سوالایی پرسیدن
رقیه
ببخشید اگر دعوت به مصاحبه بشیم ینی رشته های الویتهای قبلیش قبول نشده؟
مانلی
Iran, Islamic Republic of
سلام رتبم10850تجربیه.برا مصاحبه دعوت شدم .اما ب خاطر رتبم میترسم قبول نشم.درباره تاثیر رتبه لطفا توضیح بدید.
شادی
Iran, Islamic Republic of
سلام من وقتی برا مصاحبه رفتم گفتم فرق منی ک 15هزار شدمه با اونی ک5هزار شده و هر دومون برا مصاحبه در اومدیمه چیه?گفتن رتبه شما فقط وفقط مشخص میکنه ک شما برا مصاحبه بیایین یا نه ،دیگه از اونجا ب بعد رتبه ی 5هزار ومثلا 30هزار هیچ فرقی با هم ندارنو اون چیزی ک قبول شدن تو مصاحبه رو معلوم میکنه رتبه نیس بلکه امتیازات مصاحبه است ،شاید تویی ک 15شدی، مصاحبه ی خوبی داشته باشی و 5هزاره کمی ضعیف تر از تو باشه،پس تویی ک قبول میشی تو مصاحبه.همین
Ukraine
نه توی مصاحبه اونطور که میدونم فقط اونایی که صلاحیتشو ندارن رد میکنن. تجربه ثابت کرده رتبه بهتر=دبیری جاها و رشته های بهتر
بعدش ۳۰۰۰۰ منطقه دو با ۱۰۰۰۰ منطقه سه ترازش برابره پس سعی کنین برای قیاس همدیگه بجای رتبه تراز کنکور همو بپرسین
مانلی
Iran, Islamic Republic of
.من شنیدم تحقیقات محلی نمیان چقدر درسته لطفا جوابمو بدید فردا باید برا گزینش برم من چادری نیستم اما میخوام چادر سر کنم اگ اونجا بگم چادرییم بنظرتون برا تحقیقات میان میفهمن
...
Iran, Islamic Republic of
شماراستشوبگو...با دروغ چیزی درست نمیشه
Iran, Islamic Republic of
در هر صورت باید چادر سر کنی و از این به بعد چادری بشی
Iran, Islamic Republic of
میفهمن (با لحن بابا پنجعلی)
سپيده
Iran, Islamic Republic of
سلام.من پدر ومادرو فرهنگي هستن..من براي دانشگاه فرهنگيان سهميه دارم يا نه؟
سمانه
Iran, Islamic Republic of
سلام.من شنیدم بچه های خانواده های فرهنگی 50% سهمیه دارن
زهره
سلام من مصاحبه فرهنگیانو دادم اگه قبول نشم نیمه متمرکزم بررسی میشه؟یا مصاحبه متمرکز با متمرکز یکیه؟
مهناز
بستگی داره...
اگه عمومی رو رد شی دیگه نمیتونی حتی سال دیگه هم نمیتونی قبول شی ولی اگه اختصاصی رو رد شی میتونی قبول شی
علی
Romania
منم خبر ندارم
وحید
خوب
مستی
بابا من امسال رفتم واسه گزینش اصلا اینقد سخت نیست فقط ریلکس باشید و خونسرد تموم
Iran, Islamic Republic of
واقعا؟؟؟
Iran, Islamic Republic of
همین سوالارو بخونیم کافیه؟؟؟؟؟؟؟جواب بده لطفا
امیرحسین اولاد
Germany
سلام ببخشید‌مزاحمتون شدم اگه می شه ازتجربیاتتون برای ما بگید که درمصاحبه چه سوالاتی رو ازشما‌پرسیدن؟
فاطمه
Iran, Islamic Republic of
سلام من دبیری مورد علاقه و موردنظرمو قبول شدم خیلی متشکرم واقعا بهم کمک کردین و از استرسم کم کردین
فاطمه
باسلام من موقع انتخاب رشته هم دبیری همدانو زدم هم علوم تربیتی تبریزو خودمم بومی آ.شرقیم .الان برا مصاحبه اگه تبریز قبول شم باید دبیری همدانو بی خیال شم.
شعله
سلام توروخدا دعا کنید امسال قبول شم خیلی میترسم از گزینشش جدیدا چادری شدم اما ارایش میکنم نکنه تو تحقیقات بفهمن رد شم هان؟؟؟؟؟؟؟؟اینجوری که میگین نگران رتبه نیستم نگران گزینششم
atiyeh
شنیده بودم سخته ولی نه در این حدددددد
مهتاب
United States
ماهای که هیچ سهمیه ای نداریم چه کار کنیم
کیمیا
سلام.ممنون از مطالبتون.من تا دوم دبیرستان معدلم 20 بوده سال 3 رو19.70 شدم..ازنظر مصاحبه محلی ام که صد درصد قبولم..از نظر مصاحبه تقریبا 70 درصد اطمینان دارم درمیام.........ولی مشکلم کنکوره........کنکوری کار نکردم ولی اگه وقت کم نیارم دورو بر 4000 میشم اگه وقت کم بیارم که میارم دورو بر 6 تا 7000 میشم..........حالا با 7000 تربیت معلم درمیام که برم واسه گزینش یا نه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/؟؟؟؟؟ :-(
ممنون میشم جواب بدید............ :-(
امیر
Iran, Islamic Republic of
فک کنم فبولی
Ukraine
انسانی تجربی ریاضی منطقه چند
mokasa
Iran, Islamic Republic of
من پارسال استفاده کردم قبول شدم.به شما هم پیشنهاد می کنم.البته رتبم ۴۰۰۰ هزار بود و بیشتر به خاطر اون قبول شدم ولی این پست شما هم خیلی تاثیر داشت به هر حال ممنون.
Iran, Islamic Republic of
ازچی استفاده کردید؟
سحر
Iran, Islamic Republic of
سلام توروخدا لطفا جوابمو بدین من مادرم فرهنگیه این تو مصاحبه تاثیرداره؟؟؟؟؟ واین که دانشگاه فرهنگیان رشته مهندسی داره ؟؟؟؟ توروخداسریع جواب بدین ممنون
فاطمه
Iran, Islamic Republic of
اینکه مادرت فرهنگی برای مصاحبت امتیاز محسوب می شه ولی برای مهندسی که دانشگاه فرهنگیان رشته ای نداره !!!رشته های دانشگاه فرهنگیان فقط تربیت معلم است.
سحر
Iran, Islamic Republic of
سلام چراجواب نظرموندادین؟؟؟توروخداجواب بدین من هرروز میام تا جواب بگیرم.برسیدم که ایا دانشگاه فرهنگیان رشته مهندسی داره واینکه من مادرم فرهنگیه این تو مصاحبه تاثییرداره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سندباد
Iran, Islamic Republic of
بله فرهنگی بودن مامانتون تاثیر داره ولی تربیت معلم رشته ی مهندسی نداره خانوم
مریم
Iran, Islamic Republic of
پدر ومادر من نظامی اند به نظرتون رد میشم به خاطر شغل پدرومادرم میگم
sahar
Iran, Islamic Republic of
چراجواب ادمونمیدین شایدیکی منتظرجوابتونه اخه
مینا
Iran, Islamic Republic of
سلام
با رتبه 10 هزار چقد احتمالش هست ک اسمم یرای دانشگاه فرهنگیان در بیاد؟؟؟؟؟!!!
اصلا امیدی هست ؟؟
ممنون میشم اگه زود جوابمو بدین....
علی
Iran, Islamic Republic of
با سلام ملاک رتبه نیست ملاک پذیرش در شهرستان خودت و بخواهند یا نخواهند 94 کم خواستند
کژال
Romania
سلام . دانشگاهه فرهنگیان هنوز شرطه چادر داره ؟
اگر میشه راهنمایی کنید
ممنون
هانی
Iran, Islamic Republic of
اره شرط چادر داره
elham
Iran, Islamic Republic of
سلام.ممنون از مطلب مفیدتون.امیدوارم واقعا مصاحبه همین باشه.بامواردی که شما نوشتین من صدر داوطلبا قبولم.فقط کاش میگفتین این موارد با مصاحبه اصلی چند درصد مطابقت داره.راستی از نحوه کار با رایانه هم پرسش میشه؟؟؟؟
امیر
Iran, Islamic Republic of
باسلام.ممنون از راهنماییتون دعا کنید قبول شم.
امیر
Iran, Islamic Republic of
فقط عالیه.
Iran, Islamic Republic of
سلام به نظر شما بارتبه 1900قبول ميشم؟
Iran, Islamic Republic of
اگه محاسبت خوب باشه حتما
نازنین
Iran, Islamic Republic of
سلام من بابام بسیجی فعاله وعضواصولگرایان هم هست اینامیتونه تاثیری داشته باشه
اذین
Iran, Islamic Republic of
سلام بچه ها ممنون میشم اگ کمکم کنین من رتبم ۱۹۰۰شده در منطقه دو ترازم ۶۷۲۲معدل کلم ۱۶/۵بنظرتون تربیت معلم قبول میشم
نازنین370ia
Iran, Islamic Republic of
این تحقیقات محلی چیه؟چیاوازکجامی پرسن؟-معدل چندسال دبیرستان چقدرتاثیرداره؟آخه من2455شدم ولی معدلم زیادخوب نیست
سمیرا
Iran, Islamic Republic of
ممنون ازتون واقعا مطالبتون عالی بود
United States
سلام داتشگاه فرهنگیان شرط چادر داره ها نوز؟؟؟ درمورد فیسبوک و اینا هم گیر میدن؟
09146490409
Iran, Islamic Republic of
سلام ببخشید از زمان مصاحبه اطلاع دارید لطفا خبر بدید. (ممنون میشم).
پویا
Iran, Islamic Republic of
سلام ممنون از مطالبتون از الان نمیتونم بگم مفیده یا نه ایشالا بعد مصاحبه میام از شما ممنون میشم !!!فقط اینکه رتبه زیاد مهم نیس بلکه مصاحبه مهمه دوستای من با رتبه 12000هم رفتن تربیت معلم کرج وتبریز الان درس میخونن
سجاد
Iran, Islamic Republic of
سلام / خیلی خوبه / من 1شنبه مصاحبه پردیس اصفهان دارم / تحقیقات محلی خوب میشه اما خودشو نمیدونم!!!!!!!! 2آ کنید لطفا / راستی آهای کسایی که مثله خودمین / یه کم تمرین تدریس کنید!!!!!
هانیه
Iran, Islamic Republic of
سلام: بچه ها من امروز مصاحبه داشتم از من پرسیدن اگه عصبانی بشی چیکار میکنی؟ یا پرسیدن نظر مدیر مدرسه مهمه یا تدریس؟دررابطه با کتابایی که خوندم پرسیدن اسم امام جمعه شهرمان و خصوصیات اخلاقی.... توی گزینش درباره نماز جمعه و روزه و وضو و اینکه همیشه چادری هستم یا نه. بچه ها برام خیلی دعا کنید که قبول بشم.
0037
Iran, Islamic Republic of
اینارو که هر بچه مسلمونی هم بلده
SAjede
Iran, Islamic Republic of
سلاااااااام به همه ي معلماي آينده)))))
مطلبتون خيلي چيزا بهم فهموند مچكرم!!!!!!!!!!!!!!!!فردا مصاحبه دارم توروخدا برام دعا كنيد
ف
Iran, Islamic Republic of
شنیدم دخترایی که میخوان دانشگاه فرهنگیان قبول شن باید حداقل قدشون 155 باشه من 154 ام یعنی قبول نمیشم تو مصاحبه؟
سریر
Iran, Islamic Republic of
قبولی
مایده
Germany
من تربیت معلم رشته تربیت بدنی قبول شدم. ماه دیگه ازمون عملی دارم. به نظر شما سخته؟ قد و وزنم مناسبه. خودم ورزش هم میکنم
مینا
United Kingdom
سلام ممنون از مطلاب مفید تون یک سوال داشتم اونم این بود که من شنبه برمصاحبه میروم میخواستم بدونم آیا حتما باید چادر سر کنیم یا نه چون با چادر اصلا تمرکز ندارم خواهش میکنم سریع جوابم رو بدید آیا گزینش معلمی ربطی به چادر دارد
Iran, Islamic Republic of
قدت چنده شما؟؟؟؟؟؟؟
Zahra
United States
میشه لطفا رتبتون و ترازتون رو بگید اگه امکانش هست و اینکه چ سوالاتی برای گزینش از شما پرسیدند مرسی ،متشکر میشم
علی
Iran, Islamic Republic of
ایا با رتبه9500 منطقه 3 می توان دبیری تربیت بدنی قبول شد ی ن
محمد امین
Iran, Islamic Republic of
سلام میخواستم بدونم با رتبه 6000میتونم آموزش ابتدایی قبول شم؟
صفورا
Iran, Islamic Republic of
اره
یگانه
Iran, Islamic Republic of
سلام من توی تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان قبول شدم و واسه مصاحبه خیلی استرس دارم
البته الان حقوق ازاد تهران جنوب میخونم
تو دوراهی موندم...
بنظرتون ازاد حقوق بهتره یا فرهنگیان
واقعا گیجم گیج
مجید
United Kingdom
سلام در مورد سوال شما اولین و اخرین جواب مربوط به خودتان است درواقع هدفتان هردو هم حقوق و هم فرهنگیان دارای ارزش معنوی و مادی زیادی میباشند مزیت فرهنگیان این است که دیگر از بابت کار مطمینید و اینده شغلی شما تضمینی میباشد در جاتمعه ما کار دغدغه ی همه هستش ازاین زاویه نگاه کنیم مسلمه فرهنگیان ولی ولی ولی ولی باز هدفت مهمه
فاطمه
Iran, Islamic Republic of
مسلمه معلمی
Iran, Islamic Republic of
معلومه که فرهنگیان
مریم
Romania
سلام ببخشیدقد و وزن چقدر مهمه؟
حسین
Iran, Islamic Republic of
سلام.منم تکمیل ظرفیت 93 قبول شدم.یک شنبه تا پنج شنبه مصاحبه دارم.امیدوارم قبول شم.دعام کنید ممنون
Iran, Islamic Republic of
وااااااای منم قبول شدم برا تکمیل ظرفیت اما میترسم قبول نشم..
یاسر صادقی پور
Iran, Islamic Republic of
من خیلی دوست دارم معلم بشم ولی می ترسم
مریم
Romania
میشهیکی جواب منو بده
قد و وزن چقدر مهمه؟
حسین
Iran, Islamic Republic of
قد و وزن زیاد مهم نیست.دوست من با قد 160 و وزن 55 قبول شده بود....امیدوارم قبول شم من ام.معلمی شغل خوب و باحالیه
هانیه
Iran, Islamic Republic of
سلام دوستان میخاستم بپرسم که اگه رتبه ام تو کنکور۲۰۰۰بیاد میتونم تربیت معلم جغرافیا یا روانشناسی قبول بشم؟
درضمن قدم۱۷۵ ولی وزنم۴۳کیلو.پدرمم فرهنگی و رشتمم انسانی.و چادری هستم و حتی متنفرم از آرایش
با این شرایط هم میتونم برای تربیت معلم قبول بشم؟
اتی
Iran, Islamic Republic of
قد و وزن خیلی مهمه دوست عزیز
مهرناز
Iran, Islamic Republic of
سلام من تازه براي كنكورسراسري ثبت نام كردم ولي گزينه فرهنگيانونديدم منظورشون ازدفترچه شماره 2 چيه؟
مریم
Iran, Islamic Republic of
اگه اضافه وزن داشته باشی امکانش هست ردت کنن؟
فاطمه
Iran, Islamic Republic of
دوستان من قدم از حدی ک اعلام شده کوتاه تره اما هیکلم مناسبه.ینی واقعا منو ب مصاحبه راه نمیدن؟؟؟؟؟ تورو خدا جواب بدین
علی مرادی
Iran, Islamic Republic of
ممنون خوب بود
Romania
سلام راسته ک میگن واسه تحقیقات خط تلفن و موبایلتم چک میکنن
Iran, Islamic Republic of
باسلام وعرض ادب.میخواستم بدونم برای گزینش باید ناخن دستمو گرفت؟؟؟خواهش میکنم جواب بدید.من از لحاض پوشش ظاهری میدونم باید چطوری باشیم فقط اینو نمیدونم
زهراسادات
Iran, Islamic Republic of
سلام من متاهلم و باردارم و اواخر بهمن زایمان میکنم.برای تربیت معلم مجاز شدم انشاا... قبول میشم ولی بنظرتون برای بارداریم ایراد نمیگیرن؟
11dd
Romania
فک میکنم بهترم باشه با توجه ب برنامه افزایش جمعیت
reza
Iran, Islamic Republic of
خدا خیرت بده
زینب
Iran, Islamic Republic of
سلام.ممنون توضیحات خوبی بود.من واسه مصاحبه خیلی استرس دارم اما این توضیحات تاحدی از اضطراب من کاست دعامکنید مصاحبه قبول بشم
سودا
Iran, Islamic Republic of
سلام واقعا ممنو
من تو انتخاب رشتم الویتم دبیری هستش ولی از گزینش میترسم
چون خیلی ادمی نیسم ک درباره مسائل سیاسی و این ها چیزی بدونم
خیلی مذهبیم نیستم ولی سوالای مذهبیش ب نظرم راحته اکثرشو بلدم
سارینا
Iran, Islamic Republic of
ازاطلاعات مفیدی که در اختیارمان گذاشته اید مچکریم مختصرومفیدبودند
ناهید
Romania
سلام این که نوشته تحصیل در دانشگاه فرهنگیان شبانه روزی است یعنی چی؟؟؟
وحید
Iran, Islamic Republic of
ممنون از اطلاعاتی که در اختیارمون گذاشتین
مصطفی
Iran, Islamic Republic of
سلام.من رتبم ۴۰۰۰هست ولی معدلم۱۳،۶۹ است وبابام هم معلمه ایا ممکنه قبول شم
فاطمه
Iran, Islamic Republic of
آقا واقعا ممنونم ازتون خیلی برام سوال بود توی مصلحبه مثلا از احکام چی می پرسن...ممنونم
Iran, Islamic Republic of
سوالای ساده
Iran, Islamic Republic of
سلام بچه ها من رتبم11000 ميتونم تربيت معلم قبول شم؟
f
Iran, Islamic Republic of
من رتبم 3000 شد اما واسه مصاحبه هم دعوت نشدم
منتظر تکمیل ظرفیت باش!
حسین
Iran, Islamic Republic of
مطمینی دروغ نمیگی شما دوست عزیز؟
من سراغ دارم با 13000 منطقه سه زیر گروه 1 قبول شده.
فاطمه
Iran, Islamic Republic of
بستگی به شهرش داره و تعداد کسایی ک میخا واینک بهترین رتبه های شهرشون میخان دبیری بزنن یانه من رتبم172 دارمتربیت معلم میزنم پارسال فقط یک نفر دبیری میخاست اولین رتبه هم 300 بود ک قبول شد دیگ کسی قبول نشد
shadi
Iran, Islamic Republic of
من با22000منطقه3اسمم برای مصاحبه اومده
همون
Iran, Islamic Republic of
خوب بود
؟
Romania
تو نتجیه انتخاب رشته من نوشته کلیه کد رشته های دانشگاه فرهنگیان یعنی قبولم؟
من هم برا علوم تربیتی هم تربیت بدنی انتخاب رشته کرده بودم چه جوری به مصاحبه ی دوتاش برسم
Iran, Islamic Republic of
سلام.باید بری برای مصاحبه حتما
Iran, Islamic Republic of
سلام من هم تربیت دبیر شهید رجایی زدم هم دبیری ریاضی سمنان.حالا فقط باید یه مصاحبه بدم یا واسه شهید رجایی فرق داره؟؟؟
لطفا زودتر جواب بدید
محمد
Iran, Islamic Republic of
سلام خسته نباشید میخواستم بپرسم واسه مصاحبه سهمیه ی جانباز ۲۵ درصد بیشتره یا سهمیه ی خانواده فرهنگی رقیبم پدرش جانبازه خواهشا زود جواب بدید ممنون
علی
Iran, Islamic Republic of
سلام. من رتبه ی شونزده هزار منطقه دو تجربی شدم اولویت یک تا چهار انتخاب رشتمو زدم پردیس فرهنگیان.حالا که نتیجه ها اومده زده کلیه ی کد رشته های متمرکزدانشگاه فرهنگیان.میخواستم ببینم اولویت های بعدیم که پرستاری و اتاق عمله که متمرکزه میتونم بیارم یا نه ؟با تشکر لطفا هر چه سریع تر جواب بدین
پوریا
Iran, Islamic Republic of
سلام.بله میتونبد
ریحانه
Iran, Islamic Republic of
تورو خدا جواب بدید من هم دبیری ریاضی زدم هم تربیت دبیر شهید رجایی.الان واسه ی شهید رجایی باید یه مصاحبه دیگه بدم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
افشین ی
Iran, Islamic Republic of
به نام خدا حقیقتش دوستم پارسال رفت رجایی یه مصاحبه برا همه کد رشته های فرهنگیان در این خصوص با دانشگاه فرهنگیان هم تماس بگیر
پوریا
Iran, Islamic Republic of
سلام.نه نمیخواد دوتا مصاحبه بری.بعد از مصاحبه و اعمال نمره علمی موقعی که جواب انتخاب رشته ها میاد معلوم میشه کدومو آوردی.
فرشید
Iran, Islamic Republic of
سلام واسه مصاحبه چقد احتمال داره کسی رو رد کنن؟.؟؟؟
محمد جواد
Germany
سلام...خیلی ممنون من خیلی استرس داشتم ولی با خواندن این مطالب استرسم کم شد خیلی بهم کمک کرد...
رومینا
Iran, Islamic Republic of
پدر و مادرم من فرهنگی نیست به نظرتون شانسی واسه قبولی تو مصاحبه دارم خودم هم دبیری رو دوست دارم شنیدم خیلی سخت میگیرن و اینکه زمان و مکان مصاحبه رو میخوام بدونم
پوریا
Iran, Islamic Republic of
سلام.مهم علاقت هست.از تو سایت pardis.farsedu.org میتونی بفهمی کی مصاحبه داری.
مجتبی
Estonia
thank u
ریحانه
Iran, Islamic Republic of
بچه ها من فردا مصاحبه دارم.اگه کسی تاحالا رفته لطفا راهنمایی کنه
مهسا
Iran, Islamic Republic of
سلام من چند روز پیش رفتم مصاحبه لطفا برام دعا کنید که تو مصاحبه قبول بشم
فاطمه
Iran, Islamic Republic of
سلام سوالاش چی بود میشه بگیییی
کوثر
Iran, Islamic Republic of
واقعا ممنونم متشکر
زهرا
Iran, Islamic Republic of
سلام دوستان
من اسمم برای تکمیل ظرفیت در اومده میخواستم ببینم چه چیزایی بیشتر برای مصاحبه ملاکه؟؟رتبه؟مسایل سیاسی و دینی؟/لطفا راهنمایی کنید خیلی استر دارم..4200 منطقه 3
هادی
Iran, Islamic Republic of
سلام من در رشته ی علوم ومعارف اسلامی تحصی(مدارس صدرا) تحصیل می کنم برای تربیت معلم سهمیه یا امتیاز بیشتر دارم یا نه
hassan
Iran, Islamic Republic of
سلام.شرایط معدل دانشگاه فرهنگیان کمه کمش ۱۵هستش
من ک ۱۴/۵۰شدم نمیتونم ایا؟؟
زهرا
Russian Federation
نه
باران
Iran, Islamic Republic of
سلام دوستان گلم ازتون خواهش میکنم اگر خانواده فرهنگی وسایر سهمیه ها مثل ایثارگران و غیره نیستید فکر این دانشگاه رو از سرتون بیرون کنید وگرنه شبیه من یه ضربه روحی بزرگ میخورید هرچند که الان یه رشته عالی تو دانشگاه دولتی میخونم ولی هیچوقت حقیو که ازم تو این دانشگاه خوردنو فراموش نمیکنم.
سما
Iran, Islamic Republic of
یعنی پدر من که بازنشسته فرهنگی هستن به شانس قبولیم اضافه میکنه؟
على
Iran, Islamic Republic of
چه ربطى داره؟ امسال خواهر يكى از دوستام كه پدرش فرهنگى و آزاده دفاع مقدس هستند تو مصاحبه رد شدند.در ضمن كلى هم لوح تقدير از اينور و اونور داشت
فاطمه
Iran, Islamic Republic of
دوستان من رتبم هزار شد سال94 مصاحبه هم قبول شدم اما اسمم جزو قبولی هاش نبود اعتراضم زدم تازه حضوری اصلن جوابش نیومد تورو خدا دلخوش نباشین اینجا فقط باید سهمیه داشته باشین.
پیمان
Germany
من الان سوم انسانی ام.... معدل ترم اولم ۱۹/۸۱
آزمون آیه های تمدنم شرکت کردم که میگن اگر تو مصاحبه دبیری قبول نشی بهت نامه میدن که قبولت کنن...... پدرمم خودش پاسدار ۲۵سال خدمته... نمیدونم بعد جبهه مبهه هم داره.... خودمم کارت بسیجی سبزوفعال دارم......
لطفاً لطفاً اگر یکیتون دراین باره وارد هستید که منو کمک کنید تا دربارش ینی مصاحبه دبیری قبول بشم و با عوامل سختش آشنا کنید ممنون میشم دوستان
فاطمه
Iran, Islamic Republic of
جدی ایه های تمدن قبول شدی؟؟؟؟؟منم قبول شدم ولی نداشتم لوحشو...من ایمیل ندارم میخام بدونم چیکار کردی 09
پریا
Iran, Islamic Republic of
سلام.من عاشق شغل شریف دبیری هستم.من امسال کنکور دارم امیدوارم رتبه ام برا دانشگاه فرهنگیان اصفهان خوب بشه وقبول بشم خیییلی میترسم.من ایندمو تو این دانشگاه میبینم
مینا
Iran, Islamic Republic of
سلام.براتون دعا میکنیم.شما هم دعا گوی ما باشین.از الان اطلاعاتت رو ببر بالا
مهسا
Iran, Islamic Republic of
سلام من چادری نیستم متلا اگه از دبیری واسه مصاحبش قبول شم بپرسن همیشه چادر سر میکنی چی بگم ؟اگه بگم نه که رد میشم اگه بگم اره بیان تحقیقات محلی همسایه ها میگن چادر سر نمیکنه چیکار کنم من؟
مینا
Iran, Islamic Republic of
مهساجان اگه شما چادری نیستین احتمال قبولیتون کمه درضمن اونا از خیلی چیزا خبر دارن اگه راستشو بگی برات بهتره.درضمن یکی از شرایط دانشگاه فرهنگیان چادری بودنه اگه بخوای معلم شی باید چادری باشی
میم
Iran, Islamic Republic of
البته من دیدم تعداد بسیار کمی رو که چادر هم سر نمیکنن و تحصیل میکنن ولی
به نظرم چادر سر کنید و برید مصاحبه و یه فرصت خوبیه برای اینکه همیشه چادر سر کنید .
موفق باشین
محمد
Romania
سلام بچه ها من دوسال پیش خادم حرم امام رضا بودم بودم ایا این واسه مصاحبه دبیری به درطم میخوره؟؟
..
Iran, Islamic Republic of
خوش بحالت
علیرضا
Satellite Provider
هر کدوم از والدین اگه فرهنگی باشن ۵ امتیاز داره
جانباز بالای ۲۵٪ ۱۰ امتیاز و خواهر و برادر شهید و جانباز هم ۵ امتیاز
فرزند شهید هم ۲۰ امتیاز که الان دیگه نداریم
معدل کل سال سوم هم به نمره مصاحبه اضافه میشه
من معدل کلم ۱۶/۶۸ ولی کتبیم ۱۱ و خوردیه
امیدوارم اینکه میگن معدل کل تاثیر داره مه معدل کتبی درست باشه
کنکوری ۹۵ام دعام کنین
مهدیس
Romania
من دانشجوی انصرافی رشته شیمی هستم و دیپلم تجربی دارم.اما امسال کنکور انسانی دادم.رقیبم1500تا رتبش با من فاصله داره ولی معدل دیپلم اون ازمن بیشتره و من چون دیپلم تجربی دارم ازون دو نمره کمترم.ممکنه با اینکه رتبم بهتره اون قبول شه؟مصاحبم خیلی عالی بود
محدثه
Iran, Islamic Republic of
سلام دوستان من امسال کنکوردادم معدل کلم19/50ومعدل کتبیم17/43رشته ام تجربی.رتبه کنکور باید درچه حدی باشه لطفا اگه خبر دارید جواب بدید
میم
Iran, Islamic Republic of
رتبه کنکور !! با معدل فرق داره
ali
Iran, Islamic Republic of
سلام ... اگه الان سال پیش دانشگاهی یکی از درسا رو افتاده باشم شهریور چی ؟ دیگه قبول نمی کنن ؟
مینا
Iran, Islamic Republic of
تاجایی که من میدونم مشکلی ایجاد نمیکنه.شما باید شهریور خوب بخونین تا قبول شین
مینا
Russian Federation
خیلی مچکرم از مطب مفیدتون.اجرکم عندلله.
Iran, Islamic Republic of
سلام من پدرو مادرم فرهنگیه.معدلم 19.89.رتبه کنکورمم4300.احتمال داره قبول شم؟؟
Iran, Islamic Republic of
پدر و مادر یکیشون فرهنگی باشه امتیاز زیادی محسوب میشه و تو معرفی خودتون در مصاحبه اگه ازتون خواستن خودتون رو معرفی کنید به شغل والدینتون هم اشاره کنید بد نیست
میلاد
Romania
سلام من رشته ام تجربی هس منطقه ی ۱ و رتبه ام هم ۲۹۸۱ هس ولی معدلم ۱۴.۸۷هس یعنی میتونم قبول بشم
میلاد
Iran, Islamic Republic of
سلام والا نه من فرزند فرهنگیم . نه کارت بسیج و .... اصلا هیچی ندارم . این سوالایی که شما گذاشتید و هم بلد نیستم . حالا من چیکار کنم. رتبمم 18000 منطقه دو. واسه دبیری زیست و شیمی میرم. برا منم دعا کنید
مینا
Iran, Islamic Republic of
اقا میلاد یه دبیر خوب باید درمورد خیلی چیزا اطلاعات داشته باشه.به این راحتیام نیست که.شما باید احکامی رو که بلد نیستین از رسالتون بخونین و اخبار هارو هم بادقت گوش کنین و اسامی وزرای دولت و وظایف شورای نگهبان و خبرگان رهبری و نمایندگان مجلس شهرتون و ..... رو خوب بلد باشین.اگه میخواین قبول شین پس بسم الله
میلاد
Iran, Islamic Republic of
مینا خانوم اصلا دبیری به اژن چیزا نیس . اگه هس بیاید ببینید دبیر های ما الان تو کلاس چهه چیزای زیر ... ویگن. زیاد دبیری و معلمی رو بزرگ نکنید . دبیرای وا خیلی هم شریف نیستنددد!!!!!!!!
ز
Iran, Islamic Republic of
واقعا که کی گفته دبیرا شریف نیستن
علیرضا
Iran, Islamic Republic of
کلی گویی نکن ادب داشته باش و بدون تو هر صنفی ادم خوب و بد هست
فاطیما
Iran, Islamic Republic of
بچه ها من 4300 آوردم، هیچ کدوم از خانوادمم فرهنگی نیستن ، عااااشق معلمی هم هستم،قرآنمم بد نیست یعنی قبول میشم؟؟؟ تورو خدا جواب بدین
کیومرث
Iran, Islamic Republic of
همش که قراعت نبست باید واجبات دینی هم بلد باشید و اخبار روز
نیره السادات
Iran, Islamic Republic of
سلام من ازکنکور 95 رتبه 4995 اوردم ایا امکانش هست ک من دبیری قبول شم درحالیکه درصدهای پایینی دارم؟
مینا
Iran, Islamic Republic of
سلام.تا جایی که من میدونم باید حداقا نمره کل تو کنکورتون 6500باشه.هرچه قدر بالاتر از این نمره باشه احتمال قبولیتون زیاده. البته باید از مصاحبه هم قبول شین
سمانه
Romania
سلام من بارتبه سه هزار منطقه سه برای مصاحبه دعوت میشم یانه؟لطفابرام دعاکنید
میم
Iran, Islamic Republic of
بله . رتبه های زیر 5000 هزار کلیه مناطق معمولا دعوت میشن ولی امسال با توجه به کم بودن داوطلبان به ویژه منطقه سه که 60 هزار نفر بود احتمالا تا 3000 نفر دعوت به مصاحبه بشن . با این رتبه باید به نظرم مصاحبه خوبی برای قبولی ارائه بدین .
محمدمهدی
Iran, Islamic Republic of
من با رتبه 25000دعوت شدم
فاطمه
Iran, Islamic Republic of
خدا خیرتون بده واقعا
فاطمه
Iran, Islamic Republic of
دعاتون میکنم
rgh
Iran, Islamic Republic of
باسلام من رتبه 500 منطقه سه ریاضی هستم میخوام دبیری شهید رجایی قبول بشم درزمن اصلا سهمیه و از این چیزا ندارم فقط5 نفر برمیدارن به نظرتون مصاحبه برای من خیلی تعیین سازه؟
میم
Iran, Islamic Republic of
بله . مصاحبه مهمه با توجه به ظرفیت کم پذیرش. البته تحقیق از مدرسه که تحصیل هم کردین امکانش وجود داره
محمد
Germany
اولا ضمن نه زمن
دوما بااین املا500شدین؟؟؟؟؟؟؟
رضا
Iran, Islamic Republic of
خخخخخ
محدثه ابراهیمی
Iran, Islamic Republic of
اگه مصاحبه رد بشم چی میشه ؟
مینا
Iran, Islamic Republic of
اگه تو مصاحبه رد بشین رشته ی دیگه ای که قبول شدین میتونین به اون برین.
فاطمه
Romania
سلام میخواستم بدونم اضافه وزن باعث رد شدنم میشه؟
...
Iran, Islamic Republic of
اره سوال منم هست. یعنی همه وزنشون باید استاندارد باشه؟
Germany
سلام
آخه عزیز من وزن چ ربطی داره
مینا
Germany
تاجایی که من اطلاع دارم اندازه قد مهم تره .و برای خانوما بالای 155 و برای اقایون 160 به بالا باید باشه.و تو شرایط این دانشگاه نوشته بود البته توی پرانتز نوشته بود به ندرت به وزن هم توجه میشه.
محمد
Iran, Islamic Republic of
من پسرم و قدم 1.58 بدون کفشه! ولی با کفش یه کم بیشتر میشه! معدل کتبی دیپم 19.21 و رتبه ام 400 منطقه 3 ریاضی. بسیج و اینا هم کلی دارم. به نظرتون رد میشم؟! تو رو خدا جواب بدین
زهرا
Russian Federation
نه اصلا من تضمین میکنم99 درصد قبولی
Iran, Islamic Republic of
بااسم محمد می خواستی دختر باشی؟
نس
Iran, Islamic Republic of
یه رنجی داره قدت باید با وزنت بخونه.....
مهری مرادی
Germany
سلام خسته نباشید میگن فرهنگیان به انظبات هم اهمیت میده من ابرو برداشتم و انظباتم نوزده شد ایا ممکنه بخاطر این موضوع رد بشم تو گذینش؟؟؟
میم
Iran, Islamic Republic of
به ابرو برداشتن دخترا دیگه گیر نمیدن ولی نباید خیلی ضایع باشه و تو چشم بزنه (یعنی اینطوری بهتره برای مصاحبه )
محمدمهدی
Iran, Islamic Republic of
ب نظر من شانس قبولیت خیلی کمه
elahe
Iran, Islamic Republic of
سلام ببخشید مصاحبه چند روز دیگست مگ؟؟؟
مینا
Germany
سلام.مصاحبه بعد از اعلام چند برابر ظرفیت نفرات و از تاریخ 10 شهریور 95 به بعد هستش
حسین
Iran, Islamic Republic of
اگر به تمام سوالات مصاحبه فرهنگیان پاسخ داده نشه رد میشیم
رضا
Iran, Islamic Republic of
سلام خدا شما رو با این مطالب حفظ کنه
مهران
Iran, Islamic Republic of
خیلی گیج شدم ولی بازم ممنون
فرزاد
Iran, Islamic Republic of
سلام.من رتبم۳۰۰۰هزار شده(منطقه۳),رشته ی انسانی,بابا مامانم هم فرهنگی نیستن,عضو بسیج هم نیستم,دبیری قبول میشم یا نه؟
مینا
Iran, Islamic Republic of
سلام.فک نکنم قبول بشین احتمالش خیلی کمه.درضمن نتایج اومدن میتونین ببینین که دعوت شدین یا نه
فاطمه
Iran, Islamic Republic of
سلام.سوالم یکم خنده داره.من هنوز ازدواج نکردم ولی ابروهامو برمیدارم میخاستم بدونم ممکن ب این موضوع گیر بدن و مهم باشه ؟
مینا
Iran, Islamic Republic of
به این موضوع گیر نمیدن البته اگه ابروهاتون زیاد تابلو نباشن.منظورم اینه که در حد دخترانه باشه
ساحل
Germany
سلام من رتبه منطقه دو ۲۰۰۰شدم و کشوری ۵۰۰۰ مادرمم فرهنگیه بنظرتون شانس قبولی دارم؟
مینا
Iran, Islamic Republic of
دعوت به مصاحبه شدین مگه؟؟؟؟اگه دعوت شده باشین شانس قبولیتون زیاده
فاطمه
Iran, Islamic Republic of
سلم میخواستم بدونم رتبه و معدل چقدر مهمه؟؟اخه من از بین دعوت شدگان معدل و رتبه بهتری دارم
محمد
Iran, Islamic Republic of
من تو انتخاب رشته کامپیتر تبریز رو جلو تر از تربیت معلم زدم بعد به مصاحبه هم دعوت شدم اگه تو مصاحبه مشکل نداشته باشم قبول شم بعد جوابا بیاد میتونم به کامپیتر برم اگه قبول شم قضیه چیه؟
مینا
Iran, Islamic Republic of
سلام ان شاالله قبول بشین معلمی.تاجایی که بنده اطلاع دارم اگه از مصاحبه قبول شین میتونین نرین و رشته دلخواهتون برین.البته نتیجه نهایی فرهنگیان هم با سایر رشته ها داده میشه.راستی برای رشته کامپیوتر علاقه شرط اول رو میزنه
علی
Iran, Islamic Republic of
واقعا که
میلاد
Iran, Islamic Republic of
سلام دوستان لطفا جوابمو بدین. من هم دبیری رو زدم هم تربیت معلم . ولی به تربیت معلم علاقه ندارم . حالا چیکار کنم اگه تو دبیری قبول نشم . و تو تربیت معلم قبول بشم حتما باید برم . نمیشه تربیت معلمو حذف کرد؟؟
مینا
Iran, Islamic Republic of
اگه تربیت معلم یا دبیری قبول بشین میتونین نرین.راستی تو تربیت معلم اکثر استان ها نیازشون بیشتر از دبیری هست.
محمد
Iran, Islamic Republic of
سلام دوست عزیز. یعنی تو اعلامیه شرایط خاص شما هم نوشته بود شهید رجایی و هم تربیت معلم؟!
ممنون از پاسختون
میلاد
Iran, Islamic Republic of
سلام دوستان من همون میلادم . دبیری زیست تهران قبول شدم ایشالا شما هم قبول بشین درضمن ن کارت بسیج داشتم. ن پدر و مادرم فرهنگین . ون هیچی دیگه ولی باز قبول شدم از من ب شماها نصیحت به مصاحبه تخصصی زیاد وقت بزارین واسه فک کردن سوال های روانشناسی و کلا از اینا که میگن برا چی میخای دبیر شی!! با ارزوی موفقیت همگی
نجمه
Iran, Islamic Republic of
سلام آقا میلاد، میخواستم ازتون بپرسم که شما رفتین مصاحبه معدل کل دیپلم چقدر مهم بود؟
میلاد
Germany
سلام نجمه خانوم. معدل فقط بالای 15باشه کافیه . بعد اون باید تو مصاحبه انگیزه و علاقه به معلمی رو به نمایش بگزاری . اول از همه هم توکل به خدا . موفق باشید
نجمه
Iran, Islamic Republic of
قربان شما مرسی.
رضا
Iran, Islamic Republic of
با سلام..اطلاعاتم خوبه..خیلی درس خوندم رتبمم خوبه و چون استرس رد شدن و تباه شدن زحماتمو دارم همه چیو قاطی میکنم..ادم بشینه این همه درس بخونه..رتبه بیاره.قبول شه بعد بخاطر ی مصاحبه ردش کنن خیلی بده..مصاحبه مهم هست..ولی شاید اون روز یه شرایطی پیش بیاد که نشه توانایی هامو نشون بدم..
مهتاب
Iran, Islamic Republic of
سلام من خیلی خوندم الان هم رتبم2700انسانی منطقه 2 ولی حتی مصاحبه هم دعوت نشدم خیلی ناراحتم
مینا
Germany
ببخشید رتبه کشوری شما چند بود؟
حسین
Iran, Islamic Republic of
سلام خسته نباشین من دعوت به مصاحبه شدم پدرم فرهنگی و دارای عضویت فعال بسیج دانش اموزی هستم اما معدل کل که دارم پایین است به نظر شما قبول میشوم؟
بهار
Iran, Islamic Republic of
سلام.من رشتم تجربی بود و کنکور انسانی دادم و رتبه م 8034 منظقه 2 شد و 21000 کشوری . واسه مصاحبه دعوت شدم
نیکو
Iran, Islamic Republic of
سلام.من10هزار منطقه2 شدم...دبیری زیست وا3مصاحبه دعوت شدم به تومصاحبه هیچ اما تو دانشگاه هم باید چادر بپوشیم؟من پرستاری دولتیم میارم .شنبه برم مصاحبه؟تومصاحبه چادر می پوشم اما تو دانشگاه عمرا لدفا جواب بدین اگه باید بپوشم نرم مصاحبه
Nargess
Russian Federation
بخاطر چادر نمیخوای بری مصاحبه؟؟؟؟
مهدی
Iran, Islamic Republic of
سلام من شنبه مصاحبه دارم توووروووو خدا جواب بدید اوناییکه رفتن سوالاش آسون بود یا سخت چجور سوالایی اومده بود
Romania
باوگروهه اولی
هانیه
Iran, Islamic Republic of
بله منم شنبه مصاحبه دارم لطفا اگه رفته کسی بگه یعنی مثلا اگر دبیری زیست می خوان توش سوالای زیست هم می پرسند؟
زهرا
Russian Federation
نه بابا عزیزم.سوالات روز مره مثل نماز و روزه و مسائل روز
میلاد
Iran, Islamic Republic of
ن نمیپرسن. من امسال یعنی سال95 با رتبه 18000 و تراز7900 دبیری زیست قبول شدم ایشالا شما هم قبول بشین
Iran, Islamic Republic of
سلام عزیزان به نظرتون من با رتبه 4000 دبیری ابتدایی کرج میتونم قبول شم؟
مهلا
Iran, Islamic Republic of
سلام عزیزان به نظرتون من با رتبه 4 هزار دبیری مقطع ابتدایی شانس قبولی دارم؟
Russian Federation
100درصد
مینا
Iran, Islamic Republic of
من که با 1700 نشدم
Iran, Islamic Republic of
سلام بچه ها خواستم بپرسم ازاستان ما فقط ی نفر میگیرن واس کامپیوترشهید رجایی احتمال ایتک سهمیه ها رو افزایش بدن وجود داره یا ن؟؟
زهرا
Iran, Islamic Republic of
سلام من رتبه ام 6هزار منطقه 3 هست ولی معدل دیپلمم 11 هست واسه مصاحبه پس فردا دعوت شدم به نظرتون با توجه به اینکه تو دفترچه راهنما زده معدل باید حداقل 15 باشه قبول میشم توی مصاحبه؟
س
Iran, Islamic Republic of
فک نکنم
سنا
Iran, Islamic Republic of
سلام من رتبه 4000تجربی منطقه سه هستم و سهمیه فرهنگی هم دارم ولی بسیجی نیستم وتو شهر خودمونم از نظر رتبه و معدل از همه بهترم شانس قبولیه من چقدره؟
رضا
Russian Federation
بعضی ها می گن . هر کی که به مصاحبه دعوت بشه قبول می شه البته اگه خیلی افت نباشه. به نظر شما همین طوره؟؟؟؟؟
زهرا
Russian Federation
منم اینطوری شنیدم
مینا
Iran, Islamic Republic of
خیر
نفس
Iran, Islamic Republic of
نه....من واسه چشام رد شدم الان دوباره زنگ زدن گفتن بیا!
nashenas
Iran, Islamic Republic of
خیلی خیلی ممنون
فاطمه
Iran, Islamic Republic of
من فردا مصاحبه دارم!جز اولین نفرات هم هستم!
برای همه دعا می کنم... موفق باشین!
علی
Iran, Islamic Republic of
سلام من با 6000 منطقه 3 دعوت شدم واسه مصاحبه .
قاری قرآن هستم بسیجی فعال هستم کمی هم مداحی بلدم. پدرم فرهنگیه. از همه جا نامه میبرم واسه مصاحبه. به نظرتون قبول میشم؟
انشالله
Iran, Islamic Republic of
انشاا. قبول میشی
محمد
Iran, Islamic Republic of
چرا نامه؟
مینا
Iran, Islamic Republic of
شما رشتتون چی بود لطفا ج بدین
علی
Iran, Islamic Republic of
پنجشنبه مصاحبه دارم
رضا
Iran, Islamic Republic of
ممنون
مهدی
Iran, Islamic Republic of
سلام من برا مصاحبه دعوت شدم پدرم فرهنگیه کارت بسیج فعال دارم معدلم 18 نمره ام درزیر گروه 6998 قبول میشم لطفا راهنمای کنید
سارا
Russian Federation
بنظرتون من ابرو هام برداشته موهام رنگ کرده ازدواج نکردم ولی، تاثیر منفی داره؟
البته رتبه خوب شده خانواده هم فرهنگی هستن
مهدی
Iran, Islamic Republic of
شک نکن ک تاثیر منفی داره
محمد مهدی
Iran, Islamic Republic of
سلام.من فردا مصاحبه دارم کسی امروز رفته مصاحبه؟چی ازتون پرسیدن؟
مینا
Iran, Islamic Republic of
ببخشید اگه حجابتون کامل باشه کی موهای رنگ شده ی شمارو میبینه؟؟؟اگر ابروهاتون زیاد تابلو نباشه مشکلی نیس
مهدی
Iran, Islamic Republic of
دمدون گرم
علی
Iran, Islamic Republic of
منظورم همون تاییدیه هست
علی
Iran, Islamic Republic of
امروز کسی رفته مصاحبه؟
چه طور بود سوالا
افروز
Iran, Islamic Republic of
سلام اگه اولویت اول دبیری قبول نشم اولویت دوم ابتدایی مد نطر قرار می گیره یا نه
خانزاده
Iran, Islamic Republic of
سلام من رتبم تو منطقه سه 5600 معدل کلم 17 مامانم فرهنگی رتبه کشوری پژوهشم دارم مصاحبه هم خیلی خوب دادم فقط بقیه رتبه شون ازمن بهتر ممکن ابتدایی قبول بشم ازشهرمون 5نفرمیخان
Kosar7m
Iran, Islamic Republic of
سلام دوستان ممنونم بابت اين همه راهنمايي من امسال پيش دانشگاهيم معدل كلم شده18بسيج فعالم/از دار القران هم مدرك رو خواني هم
دارم /پارسال شوراي مدرسمون بودم وقتي ميرم بيرونم كلا عباييم /ولي متاسفانه پدرم پرستاره وفرهنگي نيستن ايا تاثيرم داره؟
عسل
Iran, Islamic Republic of
ازمن پرسیدن هدفت ازمعلمی چیه.چ ویژگی درخودت میبینی ک اومدی تربیت معلم گفتم اعتماد بنفسم بالاست گفتن خب اعتماد به نفسو تعریف کن.مراحل تحقیقاتو بگو .اگه دانش اموزت تدریستو متوجه نشه چیکار میکنی اگه دوستت یا دانش اموزت بهت دروغ بگه چی. اگه دوستت نقص عضو داشته باشه چجوری دلداریش میدی دیدنی های شهرتو بگو
باران
Iran, Islamic Republic of
هه دانشگاه فرهنگیان فقط واسه اونایی ک سهمیه دارن خوبه...
رسولی
Iran, Islamic Republic of
سلام من رتبه ام 7000منطقه ی 2 هستم هیچ گدوم از سهمیه ها رو نداشتم ولی متاسفانه قبول شدم ازتون می خوام اگه علاقه ندارید نرید منم دعا کنید
مینا
Iran, Islamic Republic of
چرا متاسفانه؟؟؟خیلی ها آرزوشونه.
بهار
Iran, Islamic Republic of
من کنکور دادم امسال رشته انسانی رتبم 200 شد اما فرهنگیان قبولم نکردن با اینکه اولویت اول زده بودم مثه اینک تو گزینش ردم کردن الانم دارم اعتراض میکنم واقعا ادمای اشغالی هستن حالم از همشون بهم میخوره کصافتااااااااااااا
رسولی
Iran, Islamic Republic of
من رشته ی عمران می خواستم روزانه شهرمون احتمالا قبول می شدم وقتی برا مصاحبه رفتم حیلی دلم می حواست قبول شم قبولم شدم اما الان چند روز ه فقط گریه می کنم احساس می کنم جای پیشرفت نداره اخه من اموزش ابتدایی فبول شدم اگه اطلا عات داشته باشید ممنون می شم بگید باارزوی موفقیت
Iran, Islamic Republic of
اگه دبیری قبول شده بودی یه چیزی ولی اموزش ابتدایی رو نمیدونم. یه چیز دیگه زیاد به این چیزا فک نکن خیلیا ک عمران خوندن الان بیکارن مثل خیلیییی از دوستای من پس خدا رو شاکر باش شاید حکمتی داشته.. از کدوم استانی؟؟
Iran, Islamic Republic of
سلام دوستان خوبین خوشین. من الان دبیری زیست میخونم . خیلی درباره این چیزا خوندم و اطلاعات دارم اگه سوالی دارین بگین شاید بتونم کمک کنم. و یه چیز که من تو خیلی از سوالاتی ک پرسیدین دیدم این بود ک به رتبه خیلی اهمیت میدین . اصلا این جوری نیست اول باید ببینید ک شما کجا زندگی میکنید و چن نفر رشته مورد علاقه شما رو انتخاب کردن. رتبه در اخر در ارزشیابی نهایی توسط خود سازمان سنجش مدنظر قرار میگیرد
نجمه
Iran, Islamic Republic of
سلام دوست عزیز من همه ی شرایط لازم برای دانشگاه فرهنگیان رو دارم فقط معدل دیپلمم پایین هستش ینی رد میشم؟
میلاد
Iran, Islamic Republic of
معدلتون چنده؟
نجمه
Iran, Islamic Republic of
معدلم 14/50 هستش
محدثه
Iran, Islamic Republic of
میشه درمورد مصاحبه حرف بزنین
بهار
Iran, Islamic Republic of
سلام خوب هستین میگم من ترازم۵٠٠٠ازمنطقه ٢هستم همه شرایط مطرح شده برا فرهنگیان رو هم دارم اما ب دلیل ۵%سهمیه غیرمجاز زدن بنظرتون دیگ اصن امیدی نیست ک قبول بشم برا مصاحبه؟؟
Iran, Islamic Republic of
ترازتون باید بالای ۶۵۰۰میبود به سهمیه فکر نمیکنم ربطی داشته باشه
علی لطفی
Iran, Islamic Republic of
سلام من ۱۸سالمه یک سال پیش ب خاطر دعوای طایفه ای که هیچ ربطی ب من نداشت رفتم زندان ۲۴ساعت اونجا بودم میخوام بدونم واسه تربیت معلم اشکال داره یا نه
میلاد
Iran, Islamic Republic of
سلام دوست عزیز. الان شما دیگه سوپیشینه داری نمیشه . از شرایط عمومیش اینه ک سابقه نداشته باشی ح خودتم میتونی بری بپرسی . ایشالا موفق باشی
مهرانه
Iran, Islamic Republic of
توی گزینش محلی چیزی نگن فکرنکنم مشکلی باشه اونا که دوره نمییفتن توی کلانتری ببینن چه خبره توکلت به خداباشه
Iran, Islamic Republic of
اون 24ساعت بازداشتگاه بودی.ن زندان.
ب احتمال زیاد سوپیشینه نداری
مهرانه
Iran, Islamic Republic of
بچه‌ها لطفا درمورد آزمون عملی تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان بگید من مجازشدم اما هیچی نمیدونم چطوریه؟؟؟لطفا جواب بدید هرکی رفته خواهشااااااا
Iran, Islamic Republic of
دقیقا منم دعوت شدم . لطفا هر کی هر چی میدونه بگه از رشته تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان
صادق
Iran, Islamic Republic of
سلام... توضیحات عالی بود ممنون
علی صباحی
Iran, Islamic Republic of
سلام من رتبه منطقه دو ام 8000شده معدلم18ونیم شده ترازمم 6770شده به نظرتون توتکمیل ظرفیت دعوتم میکنن
فاطی
Germany
سلام..من ۵شنبه ازمون عملی تربیت بدنی دارم ..چقد مهمه ؟؟من دیر متوجه شدم ک معرفی شدم بدنم اصن اماده نیس ..کسی این ازمونو داده؟؟توروخدا زود جواب بدین وقت ندارم 😭
كیمیا
Romania
سلام.من ازمون عملی رو بدون هیچ امادگی دادم.حالا اومدن تو محلمون واسه تحقیق ..سوالم اینكه پس كی میریم واسه مصاحبه؟احتمالش هست دعوت نشم؟محجبم..ارایش نمكنم..فقط رتبم ازبقیه بدتره ...خیلی تاثیرمنفی میزاره؟؟؟ازبین١٠نفر٢تامیخان
Germany
سلام مگه دانشگاه فرهنگیان دو برابر ظرفیت نیس بس چطور از بین 10 نفر دو نفر اتخاب میشه
سحر
Iran, Islamic Republic of
بنظرتون با1200منطقه 1با معدل19.19 با سهمیه بسیج فعال و مدرسه خاص قبول میشم/
رضا
Iran, Islamic Republic of
اخرین رتبهی قبولی پسربه دانشگاه فرهنگیان
محدثه
Iran, Islamic Republic of
اره حتما قبولى،، بدبه دلت راه نده توکلت به خداباشه
sadjad
ببخشید من یکی از چشمام دیدش دو متره بنظر شما قبولم میکنن
Iran, Islamic Republic of
تورو خدا جواب بدید...من چهارشنبه ازمون تخصصی دارم نمیدونم چیه..واسه ترببت بدنی...چی میپرسن تخصصی
آرزو
Iran, Islamic Republic of
منم فردادارم ولی نمیدونم چی میپرسن
فاطی
Iran, Islamic Republic of
سلام. .من دیروز مصاحبه تخصصی دادم هم برا تکمیل ظرفیت هم برا تربیت بدنی ..به جان خودم هیچ شباهتی به مصاحبه نداشت ولی سخت بود و جالب ..اصن احکام و مسائل روز نپرسید فقط روانشناسی بود..مثلن گفت که اگه مقنعتو وارونه بپوشیو بری سرکلاس بچه ها مسخرت کنن چه واکنشی نشون میدی ؟؟...دیگ شانستونه با کدوم مصاحبه گر بیفتین ولی خب من مصاحبمو خوشم اومد شاید عالی نبودم ولی متنوع بود برام ..اگ قبول شدم حتمن بهتون خبر میدم ..موفق باشیم همگی باهم 😊بای
مریم
Iran, Islamic Republic of
ینی همینارو فقط پرسید؟؟؟
Iran, Islamic Republic of
ازمون عملی تربیت بدنی چجوری بود؟ من خفته بعد ازمون دارم میشه بیشتر توضیح بدید؟
فاطی
Iran, Islamic Republic of
سلام دوستان من این کامنتو چن سال پیش گذاشته بودم و قرار بود اگ قبول شدم خبر بدم ولی یادم رفت تا الان که یه ترم دیگه دارم که فارغ التحصیل
بشم و برم سر کار و بشم معلم ورزش 😅دیشب یهویی یاد این سایت افتادم و اومدم و کامنتمو دیدم و اون حس استرس و دلهره و نگرانی برام تازه شد ..
فاطمه
Iran, Islamic Republic of
سلام با تشکر مطالبتون عالی بودن بچه ها من امسال کنکور دارم خیلی دوس دارم وارد این دانشگاه بشم ازتون عاجزانه خواهش میکنم کسایی که این شغل رو دوس ندارن تو انتخاباشون نزنن الان میبینم خیلیا که دوس نداشتن وارد شدنو پشیمونن...خب فرصت رو بزارین واسه کسایی که با جونو دل دوس دارن معلمی رو ممنون
فاطمه
Iran, Islamic Republic of
سوالم اینه که اولا من مطالب مصاحبه رو خوندم که چیز سختی نبود و قرائت قرآنمم خوبه ولی کلا تو خاندانمون فرهنگی نداریم عایا قبول میشم !!!
فاطی
Iran, Islamic Republic of
سلام..فاطمه جان اگ رتبت خوب باشه چرا قبول نشی ..توکلت به خدا باشه ..
فاطمه
Iran, Islamic Republic of
ممنون که جواب دادی دوست عزیز
فاطی
Iran, Islamic Republic of
چرا نتایج تکمیل ظرفیت نمیاد ؟؟؟😭کلافه شدیم
ارمان
Iran, Islamic Republic of
مطالب مفیدی بود
Iran, Islamic Republic of
بچه ها اگه کسی تو شهر خودش چادری باشه ولی تو مصاحبه نپوشه اشکال داره؟؟؟
فاطی
Iran, Islamic Republic of
اره تاثیر داره ..اگه چادریم نباشه اون روز باید بپوشه چون خیلی مهمه براشون..
amir
Iran, Islamic Republic of
سلام,میخواستم بدونم ترمیم معدل رو معدل کتبی واسه معلمی که بایدبالای ١۵باشه تأثیر داره یا فقط رو کنکور داره؟
نجمه
Iran, Islamic Republic of
سلام، ترمیم معدل فقط و فقط برای کنکور هست و هیچ ربطی به دانشگاه نداره ینی اصلا کارنامه واسه شما صادر نمیشه و فقط برای تاثیر مثبت در کنکور استفاده میشه
مینا
Germany
سلام من امسال کنکور دارم و احساس میکنم ک خوب میدم مدل کتبیم 16:58 و معدل کل هم 18 ولی ی مشکل دارم مثلا اگ یکی از اعضای خانواده بخاطر ی چیزی تو زندان هستن، و سابقه دارن چون شهرت منم ااون هس ایاتاثیر منفی داره؟
امیرحسین
Iran, Islamic Republic of
سلام بچه ها تو سال1404 رتبه برای رفتن به تربیت معلم چقد میخاد و هیچ کدوم از والدین فرهنگی و ایثار‌گر نباشه و بسیج فعالم چقد تاثیر داره ایا قبولم؟
Iran, Islamic Republic of
روانی
سعید
Iran, Islamic Republic of
سلام من دیپلم انسانی ام یعنی قبولی سومو دارم میخواستم بدونم میتونم بدون خوندن چهارم دبیرستان وارد دانشگاه فرهنگیان بشم
بي نام
Iran, Islamic Republic of
سلام اينقدر هيجان نداشته باشيد كه بريد چون پشيمون ميشيد و از علاقه و همه چي ميندازنتون
معلم کوچولو
Germany
نه اینطور نیس من دانشگاه فرهنگیان دانشجو هستم واز وقتی وارد دانشگاه شدم بخصوص از وقتی کارورزی رفتم علاقه و انگیزه ام بیشتر شده معلمی واقعن عشقه شغل نیس
Mohammad
Romania
Dameton garrrrrrrrrrrm
فاطمه
Iran, Islamic Republic of
عالی بود
مصطفی
Iran, Islamic Republic of
سلام وعر ض خسته نباشید ببخشید این سوال میکنم ولی شنیدم مصاحبه واسه ما اهل سنت سخته راسته سختگیری میکنن؟؟؟
فاطمه
Romania
من معدلم بالای 15
ولی چادری نیستم یعنی قبول نمیشم؟
رتبم مطمئنم زیر 2000 میاد
از بچه های مدرسه هم تحقیق می کنن؟خب شاید ادم با یکی مشکل داشت اونم در موردش بد بگه؟
سید☆
Iran, Islamic Republic of
ب خدا توکل کن.
الا بذکر الله تطمئن القلوب. ..
Russian Federation
سلام میشه بگین رتبه و معدل تاثیرگذاریانه اگه تاثیر داره چقدره؟
محمدرضا
Iran, Islamic Republic of
سلام من کنکور علوم انسانی دادم فکر کنم اگه خدا بخواد رتبه ام در منطقه یک مابین 2500الی 3000بیاد خودمم پشت کنکور موندم فقط به خاطر دانشگاه فرهنگیان به نطرتون با چنین رتبه دبیری ادبیات عربی یا ادبیات فارسی قبول میشم لطفا نظر بدین خیلی مظطرب هستم
سوگند
Iran, Islamic Republic of
سلام خواستم ببینم که با حداقل با چه رتبه ای میتونم دبیری قبول شم رشتمم انسانی؟ممنون میشم جواب بدید.
محمدرضا
Iran, Islamic Republic of
سلام ، رتبه مدنظر نیست باید ترازت در زیرگروه مربوط بالای 6500باشه تا سیستم به صورت خودکار دانشگاه فرهنگیان برات مجاز بزنه البته تراز بالای 6500هم رتبه های زیر 4هزار در منطقه هستند.
فاطمه
Iran, Islamic Republic of
من رتبم نهدهزارو شونزده شده و مجاز شدم
رامین
Iran, Islamic Republic of
من رتبم 7500 تجربیم معلمی زیست شناسی درمیام ایا
فائزه
Iran, Islamic Republic of
فکر نمی کنم اما تربیت معلم قبولین
امین
Iran, Islamic Republic of
سلام
من رتبم 1400منطقه 3ریاضی شده
بسیج فعال دارم ولی پدر و مادرم فرهنگی نیستن بنظرتون چقد احتمال داره تو مصاحبه قبول شم؟؟؟؟
مهین
Iran, Islamic Republic of
من شیعه نیستم قبول میشم
علی
Iran, Islamic Republic of
علیک سلام
کجا میخوای قبول بشی ؟ برو شرایط عمومی و اختصاصیش رو بخون
محدثه
Iran, Islamic Republic of
سلام.من رتبم خيلى بدشده ولى دانشگاه فرهنگيان مجازشدم منزاد کتبيم خوب نيس ولى معدل کلم17به نظرتون چون رتبم خوب نيس قبول ميشم يانه؟؟
وحید
Iran, Islamic Republic of
سلام معدل کتبی باید بالای 14باشه از شما هست
معصومه
Iran, Islamic Republic of
سلام.خسته نباشیدبه تمامی دوستان وهمسالان گلم که رتبه های کنکورشون تازه اومده.من بارتبه2000میخوام بیام دبیری وخیلی هم بهش علاقه دارم,امامتاسفانه بدلیل اینکه پذیرش یک نفرهست یکم نگرانم وهمینطوربانحوه ی مصاحبش اشنایی ندارم,ممنون میشم اگه دوستان باتجربه راهنماییم کنن
نازیلا
Iran, Islamic Republic of
سلام سلام خواهش میکنم لطفا تمنا میکنم کسی منو راهنمایی کنه ، من فرهنگیان مجاز شدم الان برای اینکه کد رشته هاشو تو فرم انتخاب رشته سازمان سنجش قرار بدم باید اول کارت اعتباری بخرم حالا سوالم اینجاست که وقتی کارت رو خریدیم شماره سریالی که دریافت میکنیم ایا اون رو باید ثبت بکنیم و کد رشته های فرهنگیان رو بزنیم یا اگه کارت رو خریداری کنیم کافی هست لطفا اصولی پاسخ بدید مرسی منتظرم
فائزه
Iran, Islamic Republic of
سلام باید به ثبت برسونی
راضیه
Iran, Islamic Republic of
یعنی چی؟متوجه نشدم اخه.من تو کافینت ثبت نام کردم و فقط فکر کنم کارت اعتباری خرید.میشه کامل توضیح بدین چه اتفاقی اقتاده؟؟؟؟؟؟؟
راضیه
Iran, Islamic Republic of
سلام.خواهشا جواب بدید.تو دقترچه اخه برای قد محدودیتی قایل نشده اخه؟؟؟؟؟من قدم155درصورتی که خیلی از معلمای ما قدشون از منم کوتاه تر بود تو مدرسمون.اگه با قد بخوان ادمو از تو مصاحبه بندازن که این بی انصافیه اخه.من رتبم تو منطقه دو ریاضی2040 شدم و نمرمم8383 هست و معدلمم 19.16 هست....
واقعا قد انقدر مساله مهمیه؟؟؟
اخه من که مشکل صعبالعلاج ندارم که.با قدمم ب هیچ مشکلی بر نمیخورم.
خواهشا جواب بدیییین.
فائزه
Iran, Islamic Republic of
خب مگه قدت 155 نیست خب درسته دیگه مشکل کجاست...بعدش که ما خودمون معلم داشتیم قدش شاید1 متر بود ولی اون موقع که شرط قد نبوده عزیزم... شرایطط که میخوره انشالا در میای
فائزه
Iran, Islamic Republic of
بعدش که یه کم گنده می کنن ...یه کم اینور و اونور گیر نمی دن نگران نباش... حالا شما بوم کدوم شهر هستی
fereshte
Romania
سلام میخاسم ببینم دانشگاه فرهنگیان انتقالی هم داره؟
فائزه
Iran, Islamic Republic of
سلام نخیر نداره...شما تعهد میدین که شهر دیگه ای نمیرین البته اگه از تهران به شهر دیگه ای برید حتما میدن اما اگه بخواید به شهر شلوغی مثل تهران انتقالی بگیرید نمی دن مگر اینکه تابع همسرتون باشید که اونم دردسرای خودش و داره
فائزه
Iran, Islamic Republic of
سلام خواهش می کنم یکی هم جواب منو بده... کارنامه ی من یه کم عجیبه...رتبم شده 13874 اما ترازم 63332 شده به هم ربطی ندارن... تجربی هستم...5 درصد سهمیه دارم...آخه پنج درصد سهمیه که اینهمه تفاوت ایجاد نمیکنه...خواااهشا جواب بدید
زهرا
Iran, Islamic Republic of
تراز ۶۳۰۰۰ نداریم که
علی
Iran, Islamic Republic of
حتما اشتباه شده نمیخواد نگران بشی برو گزارش بده
علی
Iran, Islamic Republic of
سلام
نه نداره
محمدجواد
سلام من رتبه ام 2500شده شرایط پزشکی دانشگاه فرهنگیان چیه
محمدرضا
Iran, Islamic Republic of
ببخشید از پزشکی چه ربطی به فرهنگیان داره ، دانشگاه فرهنگیان مختص دانشجو معلمان هست نه پزشکان
Iran, Islamic Republic of
خنگ
محمد
Iran, Islamic Republic of
سلام من رتبه ام شده در منطقه یک انسانی 3700 با تراز زیرگروه یک 7400 ایا دانشگاه فرهنگیان احتمال قبولی ام در رشته دبیری ادبیات فارسی و عربی چقدره؟؟؟؟؟؟
محمد
Iran, Islamic Republic of
سلام تورو خدا یکی جواب منو بده
من رتبم شده 4 هزار منطقه 3 رشته انسانی
معدل کلم 14/44 هست
و معدل کتبیم 13/91
خب معدل کل برای دانشگاه فرهنگیان باید بالای 15 باشه
من الان انتخاب رشته فرهنگیان بزنم امکان داره قبول بشیم؟
یا اصلا بخاطر معدل وضعیت من چی میشه ینی اگه فقط فرهنگیان بزنم اصلا قبول نمیشم؟یا ن اگه قبول بشم به مصاحبه دعوت نمیشم؟
یا آخرش میخام بدونم تو کدوم مرحله به معدل من گیر میدن؟
تورو خدا اگه کسی وضعیت منو داشته بهم بگه با این معدل کم آخر وضعیتش چیشده.!؟
آقا وحید گل
Iran, Islamic Republic of
اصلا ناراحت نباشید اگه رتبه خوبی ندارید،در عوض مصاحبه رو جبران کنید،،،چجوری؟؟؟ با مطالعه احکام و نماز و اطلاعات عمومی و داشتن رفتار مودبانه، فقط همین و بس، به امید موفقیت همتون!!!
زهرا
Iran, Islamic Republic of
معدل اونقدر مهم نیست. مهم ترازته که باید از ۶۵۰۰ بیشتر باشه
محمدرضا
Iran, Islamic Republic of
سلام دوست عزیز ببین الان اونیکه مهمه تراز هست یعنی ترازت باید بالای 6500باشه و بستگی داره به ظرفیت کد رشته های شهرتون شما با رتبه چهار هزار مطمئنا فرهنگیان مجاز هستید ولی چون معدل هم از شروط اساسی هست نمیشه نادیده گرفت شما اگه تو انتخاب رشته بزنی و به مصاحبه دعوت بشی مطمئنا در مصاحبه رد میشی البته من نمیخوام ناامید کننده بحرفم ولی چون از شرط اساسی دانشگاه فرهنگیان معدل کل 15تمام هست به این دلیل و معدل کتبی هم شرط نیست ،به نظرم شما انتخاب رشته فرهنگیان رو نکن چون گفتم اگه به مصاحبه هم دعوت بشی اخر کار میفتی چون معدلت از 15خیلی فاصله داره چون اگه دعوت بشی و رد بشی اولا ضربه روحی میبینی بالاخره با آرزو میری و با رغبت و هم ممکنه یک نفر که حد نصاب معدلش از شما بهتر بوده و به خاطر شما دعوت نشده و در این صورت حق اونم ضایع میشه و شما هم که اخر کار رد میشی یعنی عاقلانه نیست.باید بگم منطقه سه در کنکور خیلی خوبه یعنی بیشترین ارفاق رو به شما میدن شما یک سال اگه میتونی بمون خوب درس بخون یعنی درصد های عربی و ادبیات و فلسفه و معارفت حوالی 70باشه در این صورت زیر 200میشی و دانشکده علوم قضایی قبول میشی که از فرهنگیان هم اعلی تر هست موفق باشی .
محمد
Iran, Islamic Republic of
سلام
ممنون از اینکه جواب منودادید
من ترازم زیر گروه یک 6800
و بقیه زیر گروه ها از 7200 تا 7500
ینی باوجود نمره( علمیم که مجاز هستم)
و به مصاحبه هم دعوت بشم حتی اگه مصاحبه ی خوبی هم بدم بازم منو از مصاحبه رد میکنن؟اگه اینجوری باشه بخدا انصاف نیست ن که بخاطر خودم بگم کلی میگم ن من هرکسی دیگ منکه بخدا میخاستم برم دانشگاه آزادگفتم کنکور میخونم 9 ماه درس خوندم 5 تا درصد 70 داشتم فقط چون عربی و ادبیات خوب نبودم رتبم شد 4 هزار
حالااین انصافه بمن بخاطر 56 صدوم بگن تو نمی تونی؟
خودشون میگن درس درس درس درس درس پیشرفت پیشرفت پیشرفت علمی
بعد میان برای علم برای ورود به دانشگاه محدودیت میذارن؟
تو کدوم کشور تو کدوم قانون گفتن برای علم محدودیت بذارین؟وقتی رتبم به حد نصاب رسیده وقتی دانشگاه فرهنگیان مجاز شدم نمیدونم چرا بخاطر 56 صدوم بمن قراره گیر بدن و بگن نمی تونی
یا شهری که من زندگی میکنم کمتر کسی درس خونده هست اصلا جو درس خوندن وجود نداره منم سه سال متوسطه کاهلی کردم و معدلم خوب نشددیگ نباید هیچ راهی وجود داشته باشه؟نباید بین من و دانش آموز منطقه یک از نظر معدل یک فرقی وجود داشته باشه؟
بخدا در شهر من معلم بوده که دانش آموز کتاب رو بهتر از معلم بلد بوده حالا با چنین معلم هایی و از یه طرف در جنوب شرق کرمان هم که فضای درس خوندن نیست من باید معدلم 20 میشد بنظر شما؟
الان که 9 ماه کنکور خوندم باید بخاطر 56 صدوم قبول نشم؟ مگه من چ گناهی کردم؟
گناهم اینه که درس خوندم؟
اینه که 9ماه از خونه نرفتم بیرون!؟
شهره من 13 تا سهمیه دانشگاه‌ فرهنگیان داره وقتی من بومیه این شهر هستم
وقتی مجاز شدم
چرا شهرستان های همجوار از سهمیه شهرستان من استفاده کنن؟ و دوست عزیزم که گفتن بخون برای علوم قضایی من برای من علوم قضایی هم با این معدل مسخره که زندگیه منو داره نابود میکنه برای علوم قضایی هم شانسی ندارم هیچ جا منو راه نمیدن با این معدل
اگه منو به هر دلیلی توی هر مرحله ای
قبولم نکنن کاری که از دست خودم بر نمیاد تنها چیزی می تونم بگم اینه که کسانی که قانون گذاری می کنندوقانون های(بیجا وتبعیض بین مناطق میذارن)هرگزنمی بخشم.
فاطمه
Germany
سلام باتوجه ب توضیحات اقای محمد رضا ببخشید من رتبه کلم شده2526و رشتم انسانیه وزیر گروه یک شدم 2200ترازم هشت هزارو خرده نزدیک ب نه هزاره ظرفیت استانمون دونفر ادبیات عرب و سه نفر ادبیات فارسی وسه نفرم الهیات میخاد من انتخابام ب ترتیب اینا بود ب ازای اموزش ابتدایی ..تاثیر داره اخه من میخام ادبیات عرب برم..امکانش هس ؟؟؟
م
Iran, Islamic Republic of
سلام من رتبم۳۰۰منطقه۳معدل کتبیم ۱۹.۶۴ اولویت اولمم زدم مهندسی کامپیوتر رجایی به نظرتون قبول میشم؟
علی
Iran, Islamic Republic of
سلام
عزیز اینکه بگی من شدم فلان رتبه و دوست دارم فلان جا قبول بشم درست نیست چون بوده کسی که رتبش به پرستاری و پزشکی و دبیری نمیخورده ولی قبول شده و رفته چرا ؟ چون بستگی به انتخاب رشته بقیه داره م ظرفیت جایی که شما دقیقا میخوای بری شما میگی شدم 300 اگه 299 نفری که جلو شما هستن دانشگاه مورد نظر تو رو تو اولویت اولشون نزنن و توبزنی تو اولویت اولت قبول میشی اینجوریه فک کنم
هانیه
Iran, Islamic Republic of
اگه خواستی بازم کنکور بدی برو ترمیم معدل شرکت کن فقط قبلش خوب بخون دیگ این آخرین شانسته
Iran, Islamic Republic of
سلام نه
شادی
Iran, Islamic Republic of
سلام یه سوال من چادری نیستم روزمصاحبه چادرسرکنم باید یانه؟ولی خب من چادری نیستم آخه اگه هم بپرسن میگم نه نیستم اونوقت نمیپرسن چرا الان چادرسرکردی پس؟
علی
Iran, Islamic Republic of
سلام
نمیدونم گیر میدن یا نه باید بری از دخترای بپرسی که چادری نیستن و رفتن و قبول شدن
آرزو
Iran, Islamic Republic of
سلام.
من پارسال برال مصاحبه تربیت معلم رفتم.
اول که معاینه چشم بود و قدم رو پرسید!
مرحله بعد 3تا آقا و 1خانم تو یه اتاق بودن که هر کدوم تو یه زمینه (روانشناسی معارف و...) سوال میپرسیدن و تو یه فرم علامت میزدن.
چند خصوصیت خوب و بدت رو بگو؟!
قرآن رو بردار چند آیه بخون...
سرگرمی هات چیه؟
کتاب میخونی؟ آخرین کتابی که خوندی؟ تو مدرسه میرفتی کتابخونه؟
تو مدرسه عضو بسیج و چه گروههایی بودی؟ مشارکتت؟
تو درسات واسه تحقیق از چه منبعی استفاده میکردی؟
تربیت معلمو انتخاب چند زدی؟ چرا میخوای معلم بشی؟ رتبت؟
آدرس خونتون!!!! واسه نماز میری مسجد؟ همیشه؟ اسم مسجد و پیش نماز مسجدی که میری؟!!!!
فکر کن اول مهره معلمی رفتی سر کلاس!!!! (باید نمایش بازی میکردی! تست بازیگری بود!!!)
فکرکن بچه ها سر کلاسن بهشون درس بده!!!!
وسطاشم هی میگفت بچه ها دارن حرف میزنن باید به بچه های خیالی تذکر میدادی!!! (در ضمن باید به بچه ها نگاه میکردی نه اونا!!!!)
تو چه مراسم مذهبی و سیاسی مثل راهپیمایی شرکت کردی؟ آخرین بار که رفتی چه مناسبتی بود؟
رای میدی؟ چند بار رای دادی؟ چه انتخاباتی بود؟ شناسنامه رو نگاه میکنن قسمت مهر رای!!!!
در باره ی رهبر و رئیس جمهور و خبرگان و .... که چه جوری انتخاب میشن؟
یه چیز خیلی مهم دخترا حتما چادر سرشون کنن!!!! روزی که من رفتم فقط من و یه نفر دیگه چادر نداشتیم!!!! و از من پرسید چرا چادر نداری و....
در مورد لباس و حجاب میپرسن که همیشه همین طوری و...
ماهواره دارین؟ فیلم چی میبینی؟! (مهمه ها!!! من خیلی وقت بود تلوزیون نمیدیدم ازم درباره یه فیلم دونگی یا یه همچین چیزی پرسید!!! جوابی نداشتم فکر کرد ماهواره میبینم!گفت الان چه فیلمهایی پخش میشه؟)
با یه سری سوال مسخره! فرق کتاب و مجله!!! هادی ساعی که بود و چه کرد؟!!!
Iran, Islamic Republic of
عالی بود ...هادی ساعی خخخخخخخخ
yegane
Iran, Islamic Republic of
سلام ب نظرتون من با رتبه 5516تو سهمیه قبول میشم هم چادریم هم قاری قرآن؟رشته م انسانیه
علی
Iran, Islamic Republic of
سلام
دست انتخاب رشته بقیه هست شاید کسایی که جلو شما هستن خیلی علاقه ای به دبیری نداشته باشن شما انتخاب رشته خودتو بکن . اولویت اولت رو بزن بومی همون جایی که هستی دیگه بستگی به بقیه داره و انتخابشون
مریم
Iran, Islamic Republic of
خیلی ممنون از توضیحاتتون
۱
Germany
بابا معاون آموزش و پرورش ب خودم گفت مصاحبه و گزینش بی خوده
نرگس
Iran, Islamic Republic of
سلام توروخدا یکی جواب بده

من مجاز شدم انتخاب رشتتم کردم اما قدم ۱۵۰وزنمم۵۰
۵سانت کمتره ازاون چیزی که داخل دفترچه بود
انتخاب میشم یانه؟
علی
Iran, Islamic Republic of
سلام
ببین نمیشه بگی 100 درصد انتخاب نمیشی ولی اگه انتخاب نشدی دیگه نمیتونی چیزی بگی چون میگن یکی از صلاحیت ها رو نداری
Iran, Islamic Republic of
تنها شانست اینه ک وزن و شماره چشم و قد رو از دکتر متخصص داخل مطب بگیری بعد بر ی مصاحبه
حکیمه
Iran, Islamic Republic of
من زندگی سختی داشتم آیا به قولی بدبخت بودن امتیاز برا مصاحبه میشه؟
امید
Iran, Islamic Republic of
سلام.... باواا شماها که رتبه هاتون خیلی داغونه. .. ینی من با 2600ریاضی میتونم تربیت دبیر رجایی بیارم
زهرا
United Kingdom
وای سلام بچه ها
زهرا
United Kingdom
سلام بچه ها اینک گفتین اون شماره سریالی ک واسه دانشگاه فرهنگیان واسمون ارسال میشه رو باید ب ثبت برسونیم؟واقعا ؟؟؟؟؟؟چجوری ؟کجاب ثبت برسونم ؟بچه ها فرصت خیلی کمه اگرکسی میدونه خواهشا جواب بده
علی
Iran, Islamic Republic of
سلاام موقع انتخاب رشته ازت میخواد کد رو وارد میکنی
زهرا
Iran, Islamic Republic of
من یه پرینتی از اون شماره سریال کارت اعتباریه فرهنگیان دارم این ینی ثبت شده دیگ
نفیسه
Romania
سلام ببخشید من رتبه ی ۲۰۰ منطقه ۳ اوردم ایا برای دبیری هم باید چادری باشی؟؟؟؟؟حتما یا مانتویی یا هر جوری ک دلت میخاد
علی
Iran, Islamic Republic of
سلام
اینجا شاید زود به جواب نرسی برو انجمن کنکور بپرس باید از کسی بپرسی که دقیقا با شرایطی که میگی قبول شده باشه
زهرا
Iran, Islamic Republic of
هرجورک نمیشه بلاخره حجاب خیلی براشون مهمه
م
Iran, Islamic Republic of
سلام میشه بگین کدوم استان هستید
زهرا
Romania
سلام بچه ها
من رتبم 4000 انسانی شد منطقه 1
كلا چادریم و اعتمادبه نفسمم خوبه از نظر مصاحبه كلا مشكلی ندارم ب نظرتون اموزش ابتدایی قبول میشم؟
سالار
Iran, Islamic Republic of
سلام.من رشته انسانی۸۰۰۰رتبم شده دانشگاه فرهنگیان مجازم کلا دانشگاه فرهنگیان و رشته های بورسیه را زده ام منو به مصاحبه تربیت معلم دعوت می کنن معدل کل دیپلمم هم۱۸/۰۳ خلاصه کلام امیدی برا من هست؟
خدايا...
Iran, Islamic Republic of
سلام امسال فرهنگيان تل 6500 برميداره
فائزه
Iran, Islamic Republic of
سلام ببخشید من اشتباه نوشتم ترازم رو...منظورم6332 هست رتبم 13هزار...مجاز به انتخاب رشته ی فرهنگیان هستم... یعنی اگه دعوت به مصاحبه شم رد میشم..یعنی پدرم فرهنگی هست تاثیر نداره...یعنی فقط فرهنگیان رو زدم تاثیر نداره
فائزه
Iran, Islamic Republic of
سلام پس چرا نظرم ثبت نشد... من اشتباه گفتم تراز 6336 هست و رتبم 13هزار شده...حالا یعنی من مجاز به انتخاب رشته ی فرهنگیان هستم دعوت نمی شم...اگه پدرم فرهنگی باشه تاثیر نداره...
حانیه
Iran, Islamic Republic of
سلام من رشته ریاضی ام ورتبه ام 3000 شده بابام هم معلمه به نظرتون از مصاحبه قبول میشم
مرضیه
Iran, Islamic Republic of
سلام بچه ها من رتبه 800 انسانی منطقه یک شدم خیلی استرس مصاحبه و تحقیق محلی رو دارم آخه ما همسایه مون با ما بدجوری دشمنه اگه بیان تحقیق چون با ما مشکل دارن ممکنه غرض ورزی کنن چیز بد بگن .....احکام محکام هم هیچی سرم نمیشه.....وای خدا به هممون رحم کنه دعام کنید
یونس
Iran, Islamic Republic of
سلام من رتبه ۲۰۰۰شدم به نظر شما فرهنگیان قبول میشم
فاطمه
Iran, Islamic Republic of
دوستان واسه مصاحبه کی زنگ میزنن؟؟
میگن هفته اول شهریور درست؟؟؟
فائزه
Iran, Islamic Republic of
4 شهریور
محمدرضا
Iran, Islamic Republic of
سلام اول اینکه خانم شما امکان نداره که ترازتون زیر 6500باشه و فرهنیگیان مجاز شین چون کلا باید تراز یا نمره کل یکی از زیر گروه هات بالای 6500باشه تا به صورت خودکار به دانشگاه فرهنگیان مجاز شی یعنی برای انتخاب کد رشته هاش . و اینکه دوستان ببینید من پس از کلی تحقیق به این نتیجه رسیدم برای قبولی در دانشگاه فرهنگیان یعنی دعوت به مصاحبه علاوه بر ظوابط عمومی مثل معدل و مجازیت و....دو فیلتر هست اول اینکه بومی کدام شهری که هستی ظرفیت لازم رو داشته باشه یعنی مثلا امسال در گروه انسانی دبیری عربی از شیراز جمعا یک نفر ظرفیت زده البته علاوه بر شیراز یک سری شهرستان های استان فارس که خود شیراز هم جزو اونه که یک نفر ظرفیت زده و مثلا اومده گیلان دبیری عربی 7نفر ظرفیت زده اونم خود رشت و شهرستان های گیلان یعنی صرفا فقط رشت نه بلکه رشت و چند تا از شهرستانهاش یعنی اول باید ظرفیت کافی باشه که طبیعتا هم برای مصاحبه دوبرابر دعوت میشن و فیلتر دوم هم وضعیت داوطلبین متقاضی هست یعنی الان که تراز هر یک از شما در زیرگروه ها بالای 6500باشه شانس قبولی و دعوت به مصاحبه رو دارین ولی اینکه کی ها رو انتخاب میکنن بستگی داره به بومی استان شما و وضعیت داوطلبین مثلا الان یکی بومی استان آذربایجان شرقی هست و میخواد دبیری ادبیات فارسی قبول شه و کل ظرفیت ادبیات هم در این استان 7نفر زده شده الان این اون اومده دبیری ادبیات فارسی رو در انتخاب رشته زده وقتی سیستم سازمان سنجش میخواد این هفت نفر ظرفیت که با دوبرابرش میشه 14 برای دبیری ادبیات از استان آذربایجان شرقی برای دانشگاه فرهنگیان استخراج کنه و به مصاحبه دعوت کنه میاد میبینه که چه کسی از میان افرادی که ترازشون بالای 6500شده و به تربیت معلم مجاز شده و دبیری ادبیات فارسی رو زده که بالاترین تراز رو در بین این متقاضی های دبیری ادبیات آذربایجان شرقی رو داره مثلا سیستم میاره آقای xدر آذربایجان شرقی شهرستان فلان روستای فلان بالاترین تراز در میان تقاضا کنندگان این رشته و کد رشته مربوط رو داره، اولین نفر اون دعوت میشه و به ترتیب این عمل تکرار میشه تا چهاردهمین نفر که پایان ظرفیت 7نفره با دوبرابری هست پس نگید با رتبه فلان و تراز فلان قبول میشم یا نه خب اگه ترازت بالای 6500شده و مجاز شدی از این به بعدش بستگی به وضعیت داوطلبین متقاضی داره که رتبه و ترازش از شما بالا شده یا پایین مثلا وقتی در استان شما تراز شما در زیرگروه 1شده 7300 و میخوای دبیری ادبیات فارسی قبول شی و رتبه یکی دیگه که در همین کد رشته که شما انتخاب کردی اونم انتخاب کرده و مثل شما متقاضی شده مثلا ترازش شده 7450اون از شما در این کد رشته برای دعوت مقدم شد پس وضعیت داوطلبین خیلی مهمه یعنی اگر فرض کنیم ترازت 6501باشه(یعنی لب مرز) و متقاضی یک رشته بشی مثل دبیری فیزیک یا هرچی و چون هیچ کس متقاضی نبوده جز شما قطعا شما دعوت میشی ، همه این رعایت ترتیب بر حسب رتبه و تراز تا زمان دعوت به مصاحبه هست بعد اونم هم امتیازات و فنون شما در مصاحبه شما رو برای نتیجه نهایی نزدیک میکنه خانم هایی که میخوان دبیر شن لطفا فعلا قید مانتو رو بزنن و چادری شن چون به نفعشون هست امیدوارم مطالبم تفهیم کننده باشه و دوستان متوجه سوال هاشون بشن من خودم مثل شما ترازم در منطقه یک شده 7400آرزو دارم از دبیری ادبیات عربی قبول شم دوسال هست پشت کنکور موندم انشالله همه به مراد دل برسن جون خیلی تحقیق کردم در این باب خواستم به دوستان هم عرضه کنم سلامت باشید .
فائزه
Iran, Islamic Republic of
شما با اطمینان میگی امکان نداره زیر 6500 مجاز شن...من 100بار کارناممو دیدم که نوشته شما حداقل نمره برای فرهنگیان و شهید رجایی رو کسب کردید من میگم شاید رتبم13 هزار شده مجاز کردن..تجربی هم هستم..
محمدرضا
Iran, Islamic Republic of
ببینید امکان نداره به هیچ عنوان نمره کل یا تراز شما حتی 6499باشه و مجاز شید یعنی سیستم به طور خودکار تراز های بالای 6500رو مجاز میزنه اگه برای شما مجاز زده قطعا نمره کل یکی از زیر گروه های شما بالای 6500هست که در انتخاب رشته دبیری فقط می تونید کد رشته های دبیری آن زیرگروه رو انتخاب کنید چون مثلا وقتی پنج زیر گروه وجود داره رتبه و نمره کل شما در هر پنج زیرگروه مختلف هست مثلا وقتی شما نمره کلت در زیرگروه 1شده 6300 ولی زیرگروه دو شده مثلا 6700 فقط میتونی دبیری هایی که از رشته های زیرگروه دو محسوب میشند رو انتخاب کنی .
فائزه
Iran, Islamic Republic of
ببینید من حتی همه ی زیر گروه هام هم 6500 نیست.. اتفاقا به منم یه مشاور گفت که اینا با دستگاه هوشمند حساب می کنند نمی دونم چرا واس شما اینطوره... تازه فقط من اینجا نیستم که اینطوریم خییلی ها هم همینو می گن این مجاز شدن خیلی از ما ها که دعوت به مصاحبه نکنن و لی ثبت نام کنیم از یه جای دیگه آب می خوره که اگه یه کم باهوش باشین متوجه می شین برای چی مجاز شدیم
فاطمه
Romania
من رتبه2606 شدم ایا احتمالش هست که فرهنگیان بیارم رشتمم انسانی هست
محمدرضا
Iran, Islamic Republic of
بالا من یک توضیح کلی نوشتم اون رو بخوانید . انشالله اگه شهرتون ظرفیت خوب داشته باشه و وضعیت متقاضیان در حد متوسط باشه حتما دعوت میشید رتبه خوبی آوردید.
فائزه
Iran, Islamic Republic of
واقعا اگه هیچ راهی برای دعوت به مصاحبه برای کسایی که ترازشون از 6500 کمتره نداره، پس چرا بر میدارن مجاز میکنن که طرف شاید خییلی کم امیدی داشته..واقعا نامردیه گناه داره اگه متوجه بشن
ابوالفضل
Germany
سلام من رتبه م ۶۴۰۰شده به نظرتون شانسی دارم؟
یه نفر
Iran, Islamic Republic of
بستگی به رشتتون داره اگه تجربی هستی خییلی بالاست اگر ریاضی هستین به نسبت تجربی کمی کمتر اما بازم بالاست انسانی ولی کمه البته بستگی به ظرفیت شهرتون داره
یک داوطلب
Iran, Islamic Republic of
ببخشید اولا نگین که رتبه ایشون برای ریاضی بهتره چون که نفرات گروه ریاضی از همه کم بود و این رتبه برای ریاضی کمه برای پذیرش فرهنگیان دوما علوم انسانی باید باید در تربیت معلم مقدم باشه چون اختصاصا رشته های دبیری دانشگاه فرهنگیان نیاز هشتاد درصدی از علوم انسانی مایه میگیره بقیه تجربی و ریاضی البته اینو کلی گفتم خطابم به شما نبود.
یه نفر
Iran, Islamic Republic of
شما خودتونم داری میگی که فرهنگیان باید برای علوم انسانی مقدم باشه...ببینید تو رشته ی انسانی چون تنوع شاخه هاش کمه(حداقل از تجربی که کمتره) و شغل هاش(حالا نه همش ولی اکثرا) بازار کار خوبی نداره کسایی که رتبشون زیر 2000 شده یا تربیت معلم میزنه چون بهتر از اون نیست زیر 100 هم که حقوق رو انتخاب می کنن...پس رتبه های خوب تربیت معلم رو که میزنن فرصت واسه ی کسی که رتبش شده 5000 نمی مونه مگر اینکه ظرفیتش دانشگاهش خییلی بالا باشه... بعدش هم کسی که کنکور تجربی رتبش شده 5000 کلی تنوع رشته داره که میتونه بزنه و بازار کارش هم خوبه مثل پرستاری هوشبری مامایی و رادیولوژی و کلی رشته ی دیگه... ببین عزیزم دوست من بهمن ماه که میخواست کنکور تجربی بده تغییر رشته داد و انسانی خوند رتبش شد 6000 هزار حالا به نظرت 6000 خییلی رتبه ی بالایی هست درحالی که پارسال تجربی کنکور داد رتبش شد 40000 ...
یک داوطلب
Iran, Islamic Republic of
خب ببینید من صرفا چون خودم دانش آموخته علوم انسانی هستم از این رشته طرفداری نمیکنم میخوام اینو اثبات کنم که همه رشته ها تا حدودی بازار کار خوبی دارند ولی متاسفانه اختلال در دستگاه اشتغال و اقتصاد کشور هست که عموما تحصیل کرده ها بیکار هستند در این مورد هم نمیتونیم انسانی رو خطاب بگیریم که بازار کار نداره قضیه این هست که بازار کار و جذب نیرو در هر رشته الان مشکله ، علوم انسانی بر خلاف نظرات متعدد و نااگاهانه ای که با دید سطح پایین نگاه میکنند فی الواقع خیلی هم سخت و مهم هست وارد شدن به این رشته اسونه ولی قبول شدن در یک رشته خوب سخته همه مقامات عالی کشور و مسئولین نظام کشور دانش آموختگان علوم انسانی هستند از قوای سه گانه گرفته تا بانکداری و ادارجات مختلف که کشور رو اداره میکنند خیلی هم رشته واقعا سختی هستند من میخوام دیدگاه کسانی که به این رشته با دید پایین نگاه میکنن و بعد از ریاضی تجربی قرار میدن که با عقل و منطق هیچ تطابق ذهنی نداره عرض کنم که علوم انسانی مقدم است و اگر موتور اقتصاد و سرمایه کشور رونق بیفتد و رکود اقتصادی پایین بیاد و اشتغال زایی سامان بیابد مطمئنا علوم انسانی اولین گروهی میشه که کشور واقعا بهش نیاز داره ، به گفته رئیس سازمان سنجش الان 63 درصد کنکور بر روی داوطلبین علوم تجربی هست یعنی به خاطر فشار های خانوادگی و برخی رویا پردازی ها ....که میان این رشته ولی خیلی سخت مثمر ثمر میشه این یعنی اینکه کشور فقط به تجربی نیاز نداره که بچه ها همه بیان تجربی ، من قصد جریحه دار کردن قلب دوستان تجربی رو ندارم انشالله هریک از شماها که واقعا تلاش کرده اید به رشته مورد دلخواهیتون خواهید اومد و من میدونم بالاخره کشور ما به فناوری های مدرن پزشکی و متخصصان برتر نیازمند هست ولی بازم حقیقتی رو اشاره کردم که اغلب هیچ توجهی نمیشه متاسفانه . دوستانی که بر مبانی عقل و منطق به عمق قضیه نگاه کنند کلید مطالب منو خواهند یافت وگرنه .......والسلام علیکم.
یه نفر
Iran, Islamic Republic of
کاملا حرفتون درسته ...من نمی گم انسانی خوب نیست به قول شما بازار کار اصلا خوب نیست ... من کسی رو میشناسم که خیلی درسش خوب بود و فیزیک هسته ای دولتی خوند چقدر هم درسش خوب بود به نظر شما الان داره چیکار میکنه...خیاطی...حالا هر رشته ای باشه بازار کار نباشه دیگه چه فرقی میکنه..من اصلا نمی گم انسانی خوب نیست
یک داوطلب
Iran, Islamic Republic of
درس خوندن در یک دانشگاه بورسیه به نظرم خیلی خیلی بهتر از درس خواندن در یک دانشگاه دولتی و بهترین رشته دولتی هست چون که از دغدغه کار نجات پیدا میشه . توکل به خدا انشالله شنبه اسامی دعوت به مصاحبه میاد
Iran, Islamic Republic of
هیچ بایدی در کار نیست این دست سازمان سنجش نیست که ...کسی که رتبش خوبه تربیت معلم رو میزنه دیگه به رتبه های بالا نمیرسه
صفا
Iran, Islamic Republic of
سلام ببخشید کسی میدونه مصاحبه بعد از اعلام نتایج است یا قبل از آن
.
Iran, Islamic Republic of
سلام من رتبه منطقم 1810 شد تو منطقه سه.ترازمم 7700 رشتمم انسانیه.به نظرتون ادبیات فرهنگیان قبول میشم؟درضد ادبیاتم یکم کم بود.واسه مصاحبه ام استرس دارم
یک پسر
Iran, Islamic Republic of
سلام بستگی به ظرفیت شهرتون داره که شهر شما چند نفر بخواد کدام استان هستید ؟ دوستان من هم یک سوال دارم لطفا افرادی که میتونن با اطمینان بکن جواب بدن سوالم اینه که من عینکی هستم ولی شماره پایینی دارن یعنی همیشه نمی زنم ولی بیرون خونه همیشه میزنم طوری که حاد نیست شمارشون حالا اگر انشالله به مصاحبه دعوت شم با عینک برم یا بدون عینک اکثرا میگن با عینک برو چون ممکنه در تست پزشکی بیفتی عینک نزنی حالا بقیه اش رو دیگه نمیدونم لطفا کسی بگه چی کار کنم
ملکی
Germany
سلام اتفاقا منم عینک میزنم و همین سوال رو دارم.منتها من چشمام خیلی ضعیفه و همیشه عینک میزنم.مکنه به این خاطر برم ندارن؟یکشنبه هفته بعد مصاحبه دارم.و اینکه بید قبل مصاحبه برم چشم پزشکی و شماره عینکم و تصحیح کنم؟
انسان
Iran, Islamic Republic of
سلام من در انتخاب رشته اول حدود 10کد دبیری زدم بعدش حدود 10 کد آموزش ابتدایی زدم حالا یه سوال دارم وقتی که برای مصاحبه اسممون اومد رفتیم مصاحبه آیا معلوم میشه که برای چه رشته مصاحبه اومدیم یا معلوم نیست و آخر شهریور اون اعلام میشه
امین
Iran, Islamic Republic of
اره قبل از مصاحبه اونجا ک باید فرم کامل کرد رو نوشت
مهناز
Iran, Islamic Republic of
امسال مصاحبه دانشگاه فرهنگيان چه تاريخيه؟
نرگس
Iran, Islamic Republic of
سلام دوستان میگن تا۱۴شهریور مصاحبه ها تموم میشع درسته؟
پس زمان شروعش کیه چه زمانی زنگ میزنن؟؟؟؟
اذین
Iran, Islamic Republic of
بچه ها تاریخ دقیق دعوت ب مصاحبه کیه؟؟
محمدرضا
Iran, Islamic Republic of
شنبه 4شهریور 1396اسامی دعوت شدگان به مصاحبه در سایت سازمان سنجش مشخص میشه اگه کسی اسمش باشه باید فرمی که سنجش در سایت قرار میده پرینت کنه و پر کنه و تا 48ساعت به هسته آموزش و پرورش استان مربوط که اونم ادرس هاش مشخص میشه توسط سنجش ، مراجعه کنه بعدش هم برای مصاحبه خودشون زنگ میزنن به هوش باشید .
Russian Federation
بچها به نظرتون دبیری ریاضی یا مهندس صنایع خواجه نصیر تهران و مهندسی شیمی علم و صنعت تهران؟
shima
Iran, Islamic Republic of
سلام.من رتبم در زیر گروه اول ۲۳۳۰ شده و معدل کتبیمم ۱۷/۴۱ میخاستم بدونم دبیری قبول میشم برای گزینشم هیچگونه فعالیت مذهبی یا فرهنگی نداشتم عضو بسیجم نبودم اینا باعث میشه که ردم کنن؟؟؟؟؟؟توروخدا کمک کنین
فاطی
Iran, Islamic Republic of
سلام من با جانبازی 700شدم بنظرتون من تربیت معلم قبول میشم؟
fahem
Iran, Islamic Republic of
Ag khoda bkhad chra k na?
fahemeh
Iran, Islamic Republic of
سلام . من رتبم خیلی عالی نشده امسال ولی ترازم ۷ٍهزارو چهارصد هست ایا امیدی هست من فقط دبیریها رو زدم و ۳ نفر هم از سه شهرستان ما میخوان ب نظرتون میارم ؟ پدرمادرم و کل فامیلمونم کلا فرهنگی هستن بسیج فعالم دارم معدل چهارم و سومم بالاست امیدی هست ب نظرتون؟
همون
Iran, Islamic Republic of
قبولی شک نکن. وضعیتت نسبت به خیلیا بهتره
کیانا
Iran, Islamic Republic of
سلام من رتبم 2700شده ولی متاسفانه شهرمون امسال واسه خانوما فقط ابتدایی میخواد اونم تو خود شهرمون میخواستم ببینم مصاحبه درهمین حد بدونیم بسه یا بیشتر؟آخه یکی از اشنا هامون میگفت حتی میگن یه تیکه از یه دعای خاص هم میگن بخونی تو مصاحبه و این که من چادری نیستم ولی حجابم کامله اینو تو مصاحبه بگم یا نه
اذین
Iran, Islamic Republic of
سلام بچه ها حقوق ماهیانه ی دانشجویان سال ۹۶تربیت معلم ماهیانه چقده؟؟
عاشقم یک معلم باشم
Iran, Islamic Republic of
سلام چرا کسی هرجا پیام میدم جوابمو نمیده یک نظریه نمیده تورو خدا بگین ، من رتبه در سهمیه ام در منطقه 1انسانی شده3817و چهارده تا دبیری زدم بعدش ابتدایی ، دبیری ها که عربی و ادبیات هست در زیرگروه یک هستند که رتبه ام شده 3300 و ترازم 7400و ابتدایی که در زیرگروه پنج هست شده 4500 و ترازم 6850 از شهرمون هم برای دبیری از بین 10شهرستان که شهر ما هم بینشون هست حدود 20نفر میخوان آموزش ابتدایی هم 47نفر الان جزئیات رو کامل گفتم تا یک نظریه بدین آیا شانسی هست چقدر و چی لطفا پاسخ بدین لطفا لطفا لطفا
نسیم
Iran, Islamic Republic of
سلام خسته نباشید....من با رتبه ۱۱ هزار منطقه دو (تجربی)میتونم در مقطع ابتدایی دانشگاه فرهنگیان قبول شم؟!
درسا
Romania
سلام.سوال واجبی دارم ممنون میشم سریع جواب بدین.من تازه خطمو عوض کردم و شماره ای موقع ثبت نام دادمو دیگه ندارم .برای مصاحبه زنگ بزنن خاموش باشه امکان داره این رشته رو از دست بدم خیلی نگرانم کرده
x
Iran, Islamic Republic of
ببخشید کوتاهی کردین باید عواقبش هم ببینید آدم مگه موقع این چنین زمان مهمی شماره عوض میکنه
درسا
Iran, Islamic Republic of
Xجان و بقیه بچه وقتی از چیزی خبر ندارین یا اطلاع کافی ندارین اینجا بیخودی برای بقیه استرس ایجاد نکنین فضا به اندازه کافی استرسی هست.من بدون نیاز به خطم و تماس گرفتن از طریق سایت زمان مصاحبمو پیدا کردم
حانیه
Iran, Islamic Republic of
میشه بگین از کجا زمان مصحابه تربیت معلم رو باید بدونم؟
حسین333
Iran, Islamic Republic of
به شماره ای که هنگام ثبت نام در ازمون سراسری دادید، زمان و تاریخ مصاحبه ارسال خواهد شد.
سپيده
Iran, Islamic Republic of
دوستان من پنج شنبه مصاحبه دارم
ممنون ميشم از اطلاعاتي كه داريد در اختيارم بگذاريد
سپاس
aram
Iran, Islamic Republic of
سلام . چه سوالاتی پرسیدند
محمدرضا
Iran, Islamic Republic of
سلام منم شنبه آینده یعنی 11شهریور به مصاحبه دعوت شدم آرزوی موفقیت برای همه دوستان دارم .
اذین
Iran, Islamic Republic of
وای بچه ها سلااام من یکشنبه میرم مصاحبه استرس دارم همین مژالبیو ک تو یایت گذاشتنو بخونم کفایت میکنه؟؟
مهرزاد
Iran, Islamic Republic of
منم یکشنبه هستم.... خخخخ نمازهای یومیه هم بلد نیستم بخونم مصاحبه رد میشم
من من کله گنده
Iran, Islamic Republic of
علیکم السلام
میرم که دبیری ادبیات قبول شم..
فاطمه
Germany
موفق باشی دلاوررر
محمد
Romania
سلام من رتبم 10199شده الان قبول شدم فرهنگیان اگه مصاحبه رو خوب بدم قبول میشم یا به رتبم هم نگاه میکنک برا قبول شدنم
غزل
Iran, Islamic Republic of
من اینو میدونم ک رتبه خیلی مهمه...اما این ک احتمال قبولیتون چقدره نمیدونم
فاطمه خانوم
Germany
سلام خسته نباشین بچه ها من رتبه۳۵۳ انسانی منطقه ۳ رو اوردم ایا امکان داره فرهگنیان قبول شم؟توروخدا اگه سوالات مصاحبه هر چی میدونین بگین اجرتون با ابا عبدالله
بنده خدا
Iran, Islamic Republic of
سلام فاطمه خانوم خیلی خیلی نگران نباشید و آروم باشین فقط یک سری احکام در مورد مرجع تقلید و آداب نماز شب و نماز آیات و روخوانی قرآن و اصول و فروع دین و شکیات و ارکان نماز همینطور سجده سهو و نماز احتیاط انواع غسل و ...و آداب نماز عید فطر و قربان و روز عرفه و خمس و زکات و روزه و نماز جمعه و تعداد قنوت و موضوع هاش و خطبه هاش و اقامه نماز و طرز تقلید از پیش نماز و یک سری سوالات سیاسی از جمله حفظ وزرای جدید کابینه روحانی و وظایف رهبر و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس و قوای سه گانه و نماینده خبرگان شهرتون در خبرگان رهبری و نام استاندار فرماندار شهرتون و وظایف شورای عالی امنیت دفاعی و راهپیمایی ها و نماز و روزه مسافر و همینطور هر شب به اخبار نگاه کنید از مسائل روز آگاهی داشته باشید تمرین خیلی خیلی مهمه ممکنه ازتون بخوان تدریس کنید و برخی سوالات و تجربه های دانشجویان سال های قبلی رو تو اینترنت بگریدین استفاده کنید سوالها در این حیطه پرسیده میشه اگه هم چیزی رو نتونستید صراحتا خیلی اروم بگین خیلی آروم باشید و سوالات روانشناسی که میپرسن چرا دبیری اومدی فقط فقط بگین علاقه ام منو متمایل به شغل دبیری کرد یادتون باشه سعی کنید سطح بالا حرف بزنید یعنی در شأن و منزلت یک معلم موفق باشید .
فرشین
Romania
سلام من نمیدونم باید چی کار کنم مگه برای مصاحبه زنگ میزنن؟قضیه این فرمه که باید بفرستیم آموزش پرورش چیه؟ لطفا اگه اطلاعات دارید کمکم کنید.ممنون بابت اطلاعات خوبتون
حانیه
Germany
برین از کافی نت فرم رو بگیرین پر کنین همراه کپی شناسنامه وکارت ملی وعکس2تا اگه بسیج فعال هم هستین یه نامه از پایگاه بگیرین اینا به اموزش پرورش تحویل بدین تا بفرستن به من هم زنگ نزدن ولی نوبت من8ام هس به من که گفتن اگه زنگ نزدن هم باید بریم
مهدیه
Iran, Islamic Republic of
ایا حافظ قران بودن تاثیری داره؟
اصغر
Iran, Islamic Republic of
نونت تو روغنه
Fati
Iran, Islamic Republic of
بچه هااا من هنوز باورم نمیشه برا مصاحبه قبول شدم نوبت مصاحبمم۹۶/۶/۷نمیدونم اخه زنگمم نزدن پرسیدم میگن زنگم نزدن شما برو بعدشم من رتبم ۳۴۲۸منطقه دو انسانیم به نظرتون قبول میشم اگه زنگ نززنن چکار کنم به نظرتون
محمدرضا
Iran, Islamic Republic of
چرا که نه الان دیگه فقط مطالعه سوالات مصاحبه هست
محمد
Romania
سلام
كسي ميدونه بخاطر عمل واريكوسل با تومور خوشخيم كه هر دو رو عمل كردم و هيچ مشكلي نداشتم و ندارم و دارويي هم مصرف نميكنم كلا سالمم 😁 رتبم ١٣٠٠ شد رجايي مجاز شدم
غزل
Iran, Islamic Republic of
من رتبم۱۰هزار منطقه ۳....رتبه کشوریم۲۹هزاره رشته انسانی.اسمم توی اعلام ظرفیت دانشگاه فرهنگیان بود برای مصاحبه.احتمال داره قبول شم؟چادریم بسیج هم فعالیت داشتم تاحدودی معدلمم خوبه
zohreh
Iran, Islamic Republic of
سلام. من با رتبه 12 هزار تحربی منطقه 1 برای داشگاه پردیس فرهنگیان اومده سوالم الان اینه ک من اگر مصاحبه قبول شم میتونم نرم وانتخاب های دیگمو برم یا وقتی مصاحبه قبول شم فقط باید همینو برم ؟
حانیه
Germany
اگه بری و قبول شی وبعد پشیمون شی بقیه رشته هارم نمیتونی بری کنکور97 هم محروم میشی
پرستو
Iran, Islamic Republic of
سلام ب من پیام اومده ک ۶/۸ بیاین واسه مصاحبه
ولی تو سایت زده ک با حرف خ شروع شه ۶/۷ میرن
الان چیکار کنم؟!
حنانه
Germany
سلام بچه ها من خیلی استرس دارم.عاشق شغل معلمی هستم از نظر رتبه و تراز و معدل مشکلی ندارم پدرمم فرهنگیه.اما باتوجه به ظرفیت کم و متقاضیه زیاد صددرصد از من بهتر هستن.خیلی استرس دارم.خصوصا درباره احکامی که میپرسن
ليلي
Iran, Islamic Republic of
ببخشيد يه سوال خيلي فوري من ميخواستم بدونم از كجا بفهمم واسه مصاحبه دعوت شدم؟؟ تو قسمت توضيح نتيجه - هست
محمدرضا
Iran, Islamic Republic of
مال هیچ یک از دعوت شدگان در قسمت توضیحات چیزی ننوشته اگه در کادر سبز رنگ دانشگاه، نوشته که پردیس های دانشگاه فرهنگیان یعنی برای مصاحبه دعوت شده اید .
محمدرضا
Iran, Islamic Republic of
سلام علیکم خدمت دوستانی که اسمشان اومده برای مصاحبه تبریک میگم اولا دوستان برید سایت سازمان سنجش و اطلاعیه زده اون رو بزنید ته صفحه که مربوط به کد رشته های دانشگاه فرهنگیان هست چند فرم بع صورت پی دی اف گذاشته اونا سه تا هست یکیش فرم شماره 1 هست اون یکی محل و مکان مصاحبه هر استان و اون یکی آدرس هسته گزینش آموزش پرورش هر استان خب الان کسانی که اسمشون برای مصاحبه اومده برن اون سه پی دی اف رو پریتت بگیرن تا 48ساعت از زمان انتشار فرم باید فرم شماره 1رو پرینت کرده و به هسته گزینش آموزش پرورش مرکز استان تحویل دهید در غیر این صورت به منزله انصراف هست پس یعنی الان که دیروز یعنی 96/6/4 ساعت 18 اعلام اسامی شده تا ساعت18 روز 96/6/6 یعنی ظرف 48ساعت باید فرم رو دقیق پر کنید به هسته که آدرس هاش هم گذاشته شده تحویل دهید اگاه باشید امروز آخرین وقته اگه نبرده اید تا پایان وقت اداری امروز یعنی دوشنبه 96/6/6 ببرید درضمن دوستان اون اطلاعیه زمان بندی مصاحبه براساس نام خانوادگی افراد گذاشته که مصاحبه هم از یکشنبه شروع هست گویا یکم تغییرات داده اند فقط نشینید منتظر تلفن بشید فورا مراجعه کنید به دانشگاه فرهنگیان مرکز استانتون زمان رو دقیقا جویا بشید . اگه هم شهرستان هستید سعی کنید با تماس جویا بشید ببینید اگه واقعا به دبیری علاقه مند باشید خیلی دقیق عمل میکنید همگی موفق باشید خواستم سوال های زیادی که دوستان پرسیده اند رو پاسخ بدم .
نرگس
Iran, Islamic Republic of
من رتبم ۶۰۰۰انسانی منطفه دو شد هم چادری بورم هم بابام فرهنگی بود قاری قرانم بود عاشق معلمی ام بودم همه این سوالاروام خونده بودم که برای مصاحبه جواب بدم اما دعوت نشدم راهی واسه اعتراض هست؟
اذین
Iran, Islamic Republic of
ببین عزیزم رتبه شما ۶۰۰۰برای انسانی خوبه اما برای تربیت معلم زیاده
نرگس
Iran, Islamic Republic of
راهی برای اعتراض هست به نتایج معرفی هست؟؟؟جواب میده؟؟؟
م
Iran, Islamic Republic of
سلام من فرم فرستادم گفتن واسه گزینش زنگ میزنن ولی نزدن هنوز چکار کنم
سالارخداوروی
Iran, Islamic Republic of
سلام من رتبه ۹۰۰۰انسانی رو آوردم آیا معلمی قبول میشم یانه؟
اذین
Iran, Islamic Republic of
احتمالش خیییلی کمه ک با رتبه ۹۰۰۰قبول شین
زهرا غلامی
Romania
سلام بچه ها میشه بگین با معدل نهایی۱۲/۲۱میشه رفت فرهنگیان یا نه ممنون میشم
محسن
Romania
نه بالای 15
اذین
Iran, Islamic Republic of
سلام عزیزم ن معدل حداقل باید ۱۵باشه شماخیلی کمتری
علیرضا
Germany
امیدت به خدا باشه هیچی غیر ممکن نیس
متین
Iran, Islamic Republic of
سلام . می خواستم بدونم برای مصاحبه دونستن مناسبات تقویم ضروریه؟
ياسي
Iran, Islamic Republic of
سلام من رتبم ١٦٠٠ منطقه دو هست و براي مصاحبه ي دانشگاه شهيد رجايي پذيرفته شدم و فردا هم بايد براي مصاحبه به تهران برم
ميخوام بدونم كه در صورتي كه مصاحبه رو قبول بشم تكليف بقيه ي انتخاب هام چي ميشه؟
انتخاب هاي بالاتر از دبيري شهيد رجاييم حتي در صورت قبول شدن در اونها ميسوزه آيا؟؟؟
فاطمه
Germany
سلام دوستان من دعوت ب مصاحبه شدم رتبم 2000منطقه دو انسانی هستم6.5 بهم زنگ زدن ک مدارکو ببرم گزینش اموزش و پروروش بعد بعدظهر واس تحقیقات تماس گرفته بودن.. درصورتی ک ب دوستام ک دعوت شدن زنگم نزدن ..مصاحبم پنج شنبس .جریان چیه چرا ب اونا زنگ نزدن؟؟؟
التماس دعای فراوان من واقعن معلمی خصوصا دبیری عربی رو دوست دارم ن ب عنوان شغل معلمی عشقه هنره...باشد ک رستگارشویم
اذین
Iran, Islamic Republic of
وای یاسی جان رفتی مصاحبه بهم بگو ک چی ازت پرسیدن من خیلی نگرانم.مصاحبه ی من یکشنبست
داوطلب
Iran, Islamic Republic of
سلام ببخشید شهرتتون با کدام حرف شروع میشه مثل اینکه شهرت من با ف شروع میشه طبق زمانبندی سازمان سنجش میفتم یکشنبه ولی طبق زمان بندی مصاحبه تو سایت میفتم پنجشنبه میخواستم بدونم شهرت شما با چی شروع میشه که افتادین پنجشنبه در ضمن به منم زنگ نزدن فقط دعوت شده ام
ح
Germany
مال من با س شروع میشه میفته چارشنبه ولی بهم زنگ نزدن نمیدونم برم یا نه شما میرید؟؟
فاطمه
Germany
اره حتما شما برو مدارک لازمم ببر..
...
Germany
سلام فامیلیم با ش شروع میشه گزینشم بهم گفتن پنج شنبه نوبت مصاحبته...
ليلي
Iran, Islamic Republic of
فقط سوالاي اينجوري ميپرسن؟؟
يا سوال علمي هم ميپرسن؟؟
واسه شهيدرجايي )
Yas
Iran, Islamic Republic of
سلام من رتبم ١٦٠٠ منطقه دو هست و براي مصاحبه ي دانشگاه شهيد رجايي پذيرفته شدم و فردا هم بايد براي مصاحبه به تهران برم
ميخوام بدونم كه در صورتي كه مصاحبه رو قبول بشم تكليف بقيه ي انتخاب هام چي ميشه؟
انتخاب هاي بالاتر از دبيري شهيد رجاييم حتي در صورت قبول شدن در اونها ميسوزه آيا؟؟؟
علي
Romania
شما اصلا بالاي رجايي رو قبول نشدي كه اومد رو رجايي ديگه 😐😐😐😐
YAs
Iran, Islamic Republic of
اصلا هنوز متمركزا اعلام نشده
فقط نيمه متمركزا اعلام شدن
اذین
Iran, Islamic Republic of
ببین چون رشته تربیت معلم نیمه.متمرکزه اگ شما همه ی تربیت معلمارو اول زده باشین خوبه چون اگ توی مصاحبه رد شین میرن سراغ بقیه رشته هایی ک انتخاب کردیموهرکدومو قبول شین همونو انتخاب میکنین دیگ اما اینجور نیست ک بگین اگ مصاحبه قبول نشین میسوزه بقیه اونا
فاطمه
Germany
دواطلب عزیز من شهرم با ش شروع میشه
رضا
Romania
رجايي اصلا با اسم شهر نيست حروف الفبا فاميلي هست
عاطفه
Iran, Islamic Republic of
سلام - من فردا مصاحبه دارم -
رتبم شده 4700 معدلمم 19/60
اما بسیج عضو نیستم کسر امتیازه ؟ :(
اذین
Iran, Islamic Republic of
سلام عاطفه جان رشته شما انسانیه یاتجربی؟ن اصلااا ملاک نیست بسیج بودن ک بگین رد کنن اما اگ داشته باشین یه امتیاز مثبته
aram
Romania
سوالات مصاحبتدن چی بود میشه بذارید
بهنام
Iran, Islamic Republic of
ایا با رتبه ۸۰۰۰ انسانی میشه اموزش ابتدایی قبول شد
اذین
Iran, Islamic Republic of
قبولی با ۸۰۰۰بستگی ب ظرفیت شهرتون داره ولی خب احتمالش کمه
محمد جواد
Iran, Islamic Republic of
سلام بسیجی نبودن چیزی از امتیاز شما کم نمیکنه فقط باعث میشه اونای که بسیج هستن امتیازی بهتری نسبت به تو برخوردارن باشن درصورتی که همه رتبه شما باشد یا درهمین حد باشد
محمد
Iran, Islamic Republic of
بچه ها ی سوال داشتم ، توی مصاحبه ب ابروی پسر ها هم گیر میدن اگه دست زده باشی
اذین
Iran, Islamic Republic of
بله ب ابروی دخترام گیر میدن چ برسه پسرا
اذین
Iran, Islamic Republic of
بچه ها لطفا هرکی مصاحبه میده سوالاتی ک ازش پرسیده میشرو تو سایت بگه ب بقیه ک استفاده کنن ممنون میشم
فاطمه
Germany
خخخخ اقا محمد دست نزن هفته اخرو ب ابروهات امکان گیر دادنش زیاده..تازه شما قرار الگو بقیه بشی برادر تربیت فرزندان ملتمون برعهده شماس..
سحر
Germany
بستگی ب ظرفیت شهرتون داره..وچون اقا هستیدتعدادتون کمه ورفیت اقایون بیشتره امکانش هس ..ایشالله ک بشه
سارا
Iran, Islamic Republic of
بذار بلند شه دیگه هم دس نذار
حسین333
Iran, Islamic Republic of
وای به حال بچه های اینده اگه قرار باشه شما قبول شی...
رضا
Romania
سلام بعد از اینکه از مصاحبه رد شدی برای پذیرش افراد بر اساس چه چیز طبقه بندی می شون ۱.نمره و رتبه ی کنکور یا ۲.نمره وتراز علمی لطفا جواب بدید
امیرحسین
Iran, Islamic Republic of
سلام میخاستم بدونم اگ تو مصاحبه قبول بشم دیگ جواب انتخاب رشته تجربیم نمیاد؟
ممنون
مریم
Iran, Islamic Republic of
چرا میاد اونم.....
محبوبه
Iran, Islamic Republic of
سلام چرا ک نیاد معلمی چون مصاحبه داره با بقیه ی رشته ها مثله پیراپبزشکی فرق داره و جواب همه ی اونا اواخره شهریور میاد ب امید خدا
اذین ا
Iran, Islamic Republic of
چرا میاد جواب انتخاب رشته هاتون
سحر
Germany
مورد داریم طرف سال نودوپنج نظر گذاشته قبول میشم عایا؟؟؟ بعد پاسخش سال نودوشش نوشتن اره ...خخخ نکنید با روح وروان خود بازی ..کیا میخان معلم شن خداااااااایاااا خودت بخیر بگذرون..
مریم
Iran, Islamic Republic of
سلام... منم چند روز دیگ مصاحبه دارم... یکی از استادام ی پی دی اف برام فرستاد گفت اینو بخون برای مصاحبه اماده باشی.... ولی ی چیزایی داره که من حتی تا بحال نشنیدم .... میترسم واقعا همین سوالا باشه و رد شم😕
مصطفی
Iran, Islamic Republic of
سلام ایا کسی که واریکوسل داره در مصاحبه دانشگاه فرهنگیان رد می شه یا نه ؟ اگه قبل مصاحبه عمل کنی رد میشی
SH
Iran, Islamic Republic of
سلام دوستان من امروز مصاحبه داشتم کلا یه سه ساعتی طول کشید زیاد سخت نبود اونی هم که میگفتن سه نفرن تو یه اتاق اونطور نبود هر سه نوع مصاحبه ها اتاقشون با هم فرق می کرد اینطور هم که بعضی دوستان میگن نبود که سوال های سخت بپرسن با خودته اگه خوششون بیاد ازت باهات خوبن ولی اگر نه که هیچ سعی کنید ادبو حفظ کنین چون امروز پیش پزشک بودم یکی از بچه خندید دکتر کردش بیرون بعد به دستیارش گفت اینو رد میکنم پس سعی کنید مقبول اونا رفتار کنید دختر خانم ها هم سعی کنن با حجاب برن که خیلی مهمه و توصیه آخر اینکه سعی کنین خوشرو باشین من شکر خدا یه شانسی که آوردم این بود همه بخش ها نفر آخر بودم زیاد گیر ندادن امیدوارم موفق بشین اگه کسی سوالی داشت در خدمتم..
aramaear
Iran, Islamic Republic of
جان مادرت بگو چه سوالاتی ازت پرسدن خوب توضیح بده
aramheresh
Iran, Islamic Republic of
میشه کامل تر توضیح بدید چی شد چی پرسیدن و..
مریم
Germany
من ک امروز رفتم یک دونه سوال احکام ازم نپرسید
...
Iran, Islamic Republic of
ميشه سوالاتي كه ازتون پرسيدن رو بگين
النا
Romania
عاره راس میگی بگین داچی ازتون پرسیدن کم نمیشه که ازتون من خودم شنبه مصاحبه دارم خدابخیرکنه
سامان
Anonymous Proxy
عالی بود
aram
Iran, Islamic Republic of
ببخشید چه سوالایی از شما پرسیدن میشه سوالاتو بگید
حسین333
Iran, Islamic Republic of
یک دونه هم احکام نپرسیدند؟ امکان ندارد . در تمام پردیس های دانشگاه های فرهنگیان در سرتاسر کشور یک فرد مسئول پرسش احکام است . قسمتی از نمره ی مصاحبه ی شما الزااماااا به احکام مربوط است.
Asal
Iran, Islamic Republic of
سلام دوستان عزیزم اصلا استرس نداشته باشین سوالاشون خیلی راحته فقط میخوان ببین چقدر اعتماد ب نفس دارین، سوالای ک پرسیدن این بوداول ک چند آیه قرآن میخوندی بعد سوالاشو شروع میشد هدفت از معلمی چیه، آخرین کتابی که خوندی چی بود، مسائل روزو بگو، احکام همین چیزایی ک اینجا هست و پرسید هدفت از حجاب یه معلم خوب چه ویژگی هایی داره یه دوست خوب چه ویژگی هایی داره مشکل ک الان در جهان وجود داره چیه مشکلی ک تو ایران وجود داره چیه مرجع تقلیدت کیه و...امیدوارم همتون قبول شید واسه منم دعا کنید قبول شم😍
فاطمه
Germany
سلام دوستان منم امروز مصاحبه داشتم خوب بود مصاحبه تخصصی که چند نفر هستن واقعا سوالاشون برا معلم شدن خوبه..ولی مصاحبه عملی یکم میپیچونن احکامو یکم برام سخت کردن تازه یه سوالم از تقویم پرسیدن ک نه دی چه روزیه حالا من میفهمم چه روزیه جریانشو بلدم خخخخ فقط نامگذاریشو نفهمیدم ..نمازم الکی الکی میپیچونن اخه بگید خدایی خودتون بلدین اینارو. ازم می پرسه رکعت دوم نماز مغربو چه جوری اقتدا میکنی ب امام جماعت..اخه مسلمون چه طرزشه ادم میفهمه چه جوری ولی واقعا توضیحش واس اونا سخته.امیدوارم که قبول شیم شماهم توکل کنید به خدا ...بعد از هر سختی آسانی هم است...
فاطمه
Russian Federation
سلام دوستان من شنبه دانشگاه رفاه مصاحبه دارم کسی میدونه اونجا چیا میپرسن؟از استرس دارم میمیرم توروخدا بگید
اذین
Iran, Islamic Republic of
سلام بچه ها من دیروز مصاحبه دادم حالا جواب نهاییشون ک دیگ مطمعنیم پذیرفته شدیم کی میاد؟
Aramaram
Iran, Islamic Republic of
15هم میاد چه سوالاتی ازت پرسیدن
اذین
Iran, Islamic Republic of
سلام بچه ها لطفا جوابمو بدیم دقیقا چ روزی جوابای قطعی برایپپذیرش دانشگاه فرهنگیان میاد؟
فاطمه
Germany
دوستان زمان دقیق اعلام نتایج دانشگاه فرهنگیان کی میاد؟؟
اذین
Iran, Islamic Republic of
خوبه ادم زاعو داشته باشه شمارو بفرسته پی قابله واقعاک
aramat
Iran, Islamic Republic of
15هم در کارنامه نهایی سنجش میاد....چه سوالاتی ازت پرسیدن؟
نازنین
Iran, Islamic Republic of
سلام .به نمره چشم هم گیرمیدن.آخه نمره چشمم3هست.لطفاجواب بدین
اذین
Iran, Islamic Republic of
اول ک رفتم پروندمو چک کردن بعد رفتم اتاق پزشکی قد وزن چشم و دندپنامو معاینه کرد بعد رفتم اتاق مصاحبه ک سه تا خانوم بودن اول قران خوندم بعد تک ب تک ازم سوال میپرسیدن ک اگ یه بچه از کلاست پرخاشگری کرد چکار میکنی اگ نتونستی بیای مدرسه چکار میکنی برنامه ریزیت تا هشت سال اینده چیه چجوری برنامه ریزی میکنی؟چقد انعطاف پذیریبعدبعد همهمونجا خانوم کناری پرسید پیامبران اولواعزم کیان چ ویژگی دارن بعد ازونجا اومدم بیرون رفتم طبقه پایین اتاق گزینش احکامو پرسید ک باید رساله اموزشیو بلد باشی کامل
رضا
Iran, Islamic Republic of
سلام من دیروز رفتم مصاحبه.....اتاق اول دوتا دکتر که قد و وزن و وضیت راه رفتن و دندون ها که خیلی سادس.اتاق دوم چهار نفر نشستن سوالهایی که میپرسن:
شغل پدر مادر و برادر.. چرا معلمی؟مگه حقوقش کم نیس؟به خاطر استخدامش اومدی؟چرا رشته های دیگه نه؟تو کلاس درست بچه ها میگن از درس خسته شدیم بهت گوش نمیدن چیکار میکنی؟یکی از بچه ها ازت انتقاد میکنه مثلا دستش و بلند میکنه بهت میگه آقا صدات بده(!)چیکار میکنی؟چن تا از ویژگی های خوب و بدت؟تا حالا توبه کردی؟چی بوده؟مسابقه علمی قرآنی و فلان شرکت کردی؟ چی بوده؟چه مقامی آوردی؟از فعالیت های اجتماعیت بگو.یه سوال مسخره هم می پرسن که ببینن دستو پاتو گم میکنی یا نه.مثلن از من پرسیدن سه تا از ویژگی های بد چایی رو بگو!از یکی پرسیده بودن چه جوری میشه یه بچه چهار سالرو از مصرف هروئین منع کرد!!از بعضی ها می خان که یه چیزی رو ده دیقه درس بده.
یه چیزی بگم اینکه واسه شناخت دادن خود واقعی تون وقت ندارین.تا ببینن جواب یه سوالو طول دادی میپرن وسط همه چیو خراب میکنن.به نظر من اگه توانایی طبیعی دروغ گفتنو دارین این یه ده دیقه رو بزاریم واسه دروغ.مثلن به جای اینکه قصه بگین که چجور شده من به معلمی علاقه مند شدم یه دفه بگین من عاشق معلمیم!حتی اگه حقوقش کم باشه من بهش علاقه دارم(چیکار کنم دله دیگه!!!!!!).مثلن تو مدرسه اشکالای همه رو توضیح میدادم و...
اینم بگم خیلی مواظب باشین.اونا روانشناسن.مثلن هی بهم می گفتن تو کنکور رو خیلی خوب زدی مطمئنن اگه سال بعد فلان درس هارو خوب بزنی پزشکی میشی!چرا پشت کنکور نمی مونی حیف شدی!!!
بعده اینجا اتاق احکامه.بازم معرفی خانواده و..اولش میگه بردار قرآن بخون.اگه با صوت باشه امتیاز داره.خط قرآن ها هم که یکی نیس پس از قبل روون خونی رو یاد بگیرین.حالا سوال:بسیج عضوی؟(در هر شکلی که باشه)نماز جماعت میری؟نماز جمعه چطور؟اخبار می بینی؟اگه میبینی چن تا از خبرهای اخیر رو بگو.سولای احکام هم سادن:ارکان نماز.مبطلات روزه.اصول دین؟فروع دین؟توضیح.تشهد سلام نماز و بگو.چجور وضو میگرن؟بعد یه سوال صد در صدی ولایت فقیه رو توضیح بده.
در آخر بگم:
.خیلی بی خیال باشین صمیمی و با ادب حرف بزنینن
.من که ترکم اون وسطا ازم خواستن چن تا سوالو فارسی جواب بدم
.هر چی لوح تقدیر دارین کپیشو ببرین امتیاز داره
.حتما حتما هر چی مدارک از کنکور و مدرسه و دیپلم و فلان دارینو بردارین چون اطلاعیه قبلیش داغونه اونجا میگن فلانو بده و ...
.اگه نماز جمعه و جماعت نرفتین بگین آره میرم فقط باید آماده باشین که کی میرم با کی میرم آخرین بار کی رفتم امام جمعه در مورد چی حرف زد
.صبح هم هرچی زود تر برین بهتر.چون شماره میدن اگه آخر کار بیفتین مصاحبه کننده ها از حوصله افتادن
.من که خراب کردم شما خراب نکنین
محمد
Iran, Islamic Republic of
ببخشید شما کدوم شهر هستید ؟
امیر
Iran, Islamic Republic of
بچه هایی ک رفتید مصاحبه خواهشا بگید چه سوالایی پرسیدن؟
سینا
Iran, Islamic Republic of
سلام دوستان آیا همه کسانی که به مصاحبه دعوت شدن تحقیق محلی میان یا نه؟؟؟
منظورم اینه که میشه کسی مصاحبه بره ولی اونا تحقیق نیان؟؟؟
سارا
Germany
سلام دوستان اخه انصافه از بعضیا یه سوالای پیش پا افتاده میپرسن ب ماک میرسه وا میرسه واقعن چرا اینجوریه وجدانشون چ جوری راضی میشه..؟؟؟
ب من گفتن اصلش مصاحبه گروهیه گزینش تکی همینجوریه بعد سازمان سنجش طبق رتبتو نیاز استانت و اولویت انتخاب رشتت پذیرش میکنه؟؟؟ این حقیقت داره؟؟ اگه داره پ چرا این همه گزینش میکنن چرا اونیکه رتبش پنج هزاره با اونیکه رتبش زیر هزاره هردو دعوت ب مصاحبه میشن؟؟این چه قانونیه این چه عدالتیه؟؟ تو گزینشم ک کلی میشه دست برد ...اگه کسی اطلاعات کامل داره توروخدا جواب بده من روانم ریخته بهم... تهش نفهمیدیم سازمان سنجش مارو پذیرش میکنه یا طبق مصاحبه؟؟
امیر
Iran, Islamic Republic of
رشتتون چیه؟ رتبتون چن شده؟
اذین
Iran, Islamic Republic of
ببین عزیزم نسبت مصاحبه و نمره علمیت توی پذیرش ۲۰ب ۸۰ینی نمره علمیت مهمه حتی اگ مصاحبتم بد بشه سازمان سنجش تشخیص میده بپذیرت یان با توجه ب نمره علمی حالا دیگ پذیرش شما ب رتبه و پذیرش شهرتون بستگی داره
فرخنده
Iran, Islamic Republic of
فردا مصاحبه.دارم.دعاکنین