شنبه ۹ فروردين ۱۳۹۹ - 28 Mar 2020

ارسال اين مطلب به دوستان

(( پیش‌فرض‌های ما زندگی را به یک فشار دائمی تبدیل می‌کنند )) 
کلمات بیش از آنچه که شما تصور می کنید تاثیر گذارند. همیشه پیش از صحبت کردن فکر کنید.