چهارشنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - 24 Apr 2019

ارسال اين مطلب به دوستان

(( پشت میزنشین ها مراقب سندرم تونل کارپال باشند )) 
ز باغ رعيت، گر مَلك خورد سيبي / برآرند غلامان، درخت از بيخ