چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ - 14 Nov 2018

ارسال اين مطلب به دوستان

(( پشت میزنشین ها مراقب سندرم تونل کارپال باشند )) 
تونل هابه ما آموختند که حتی دردل سنگ هم راهی برای عبور هست، تونل ها راست میگویند ؛ راه است ، حتی از دلِ سنگ! " آنجا كه راه نیست ، خداوند راه را می گشاید... "