جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹ - 29 May 2020

ارسال اين مطلب به دوستان

(( محققان اروپایی:مذهب باعث شادی وآرامش انسان می شود )) 
در نهان به آنان دل می بندیم ؛ که دوستمان ندارند و در آشکار از آنان که دوستمان دارند غافلیم شاید این است دلیل تنهایی ما... دکتر علی شریعتی