جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸ - 28 Feb 2020

ارسال اين مطلب به دوستان

(( روان شناسی موفقیت برای همه جواب می‌دهد/ ایرانی‌ها سیستم‌محور نیستند )) 
در نهان به آنان دل می بندیم ؛ که دوستمان ندارند و در آشکار از آنان که دوستمان دارند غافلیم شاید این است دلیل تنهایی ما... دکتر علی شریعتی