پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ - 4 Jun 2020

ارسال اين مطلب به دوستان

(( تاثير عاشق خدا بودن برروي انسان؟! )) 
در نهان به آنان دل می بندیم ؛ که دوستمان ندارند و در آشکار از آنان که دوستمان دارند غافلیم شاید این است دلیل تنهایی ما... دکتر علی شریعتی