دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸ - 11 Nov 2019

ارسال اين مطلب به دوستان

(( تاثير عاشق خدا بودن برروي انسان؟! )) 
برای اینکه دوستت داشته باشم و به تو احترام بگذارم، مجبور نیستم با تو هم عقیده باشم.