جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ - 1 Mar 2024

ارسال اين مطلب به دوستان

(( خانه فقط ۱۱ روز در سال تمیز است )) 
شايد شخصي آنقدر ميل به درك شدن دارد، ميل به دوست داشته شدن ندارد