يکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ - 3 Mar 2024

ارسال اين مطلب به دوستان

(( برادرم بدون اجازه از کیفمون پول برمیداره، راه حل چیه؟ )) 
مشکل فکر های بسته این است که دهانشان پیوسته باز است...