پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۲ - 5 Oct 2023

ارسال اين مطلب به دوستان

(( گناهی که بهتر از عبادت است!! )) 
ز باغ رعيت، گر مَلك خورد سيبي / برآرند غلامان، درخت از بيخ