پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲ - 30 Nov 2023

ارسال اين مطلب به دوستان

(( نمونه‌هایی از خشونت کلامی علیه زنان/ جملاتی که زنان را از محیط کار طرد می‌کنند )) 
بادها می وزند، عده ای در مقابل آن دیوار می سازند و تعدادی آسیاب به پا می کنند