چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲ - 29 Nov 2023

ارسال اين مطلب به دوستان

(( چرا 'زنان نخبه' می روند؟! )) 
شايد شخصي آنقدر ميل به درك شدن دارد، ميل به دوست داشته شدن ندارد