جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲ - 23 Feb 2024

ارسال اين مطلب به دوستان

(( مردم به طور کامل به بخش بهداشت کشور اعتماد کنند )) 
در نهان به آنان دل می بندیم ؛ که دوستمان ندارند و در آشکار از آنان که دوستمان دارند غافلیم شاید این است دلیل تنهایی ما... دکتر علی شریعتی