شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ - 2 Dec 2023

ارسال اين مطلب به دوستان

(( ایدئولوژی نمره گرایی و تمرین فریبکاری! )) 
طوری زندگی كن كه اسمت با جسمت زیر خاك نرود