چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲ - 21 Feb 2024

ارسال اين مطلب به دوستان

(( خیلی زود به دیگران وابسته می‌شوم )) 
بادها می وزند، عده ای در مقابل آن دیوار می سازند و تعدادی آسیاب به پا می کنند