شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲ - 30 Sep 2023

ارسال اين مطلب به دوستان

(( فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج برای دانشجویان دکتری دوبرابر شد )) 
شايد شخصي آنقدر ميل به درك شدن دارد، ميل به دوست داشته شدن ندارد