چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲ - 6 Dec 2023

ارسال اين مطلب به دوستان

(( معنا گرايي و معني درماني ویکتور امیل فرانکل )) 
بادها می وزند، عده ای در مقابل آن دیوار می سازند و تعدادی آسیاب به پا می کنند