چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲ - 21 Feb 2024

ارسال اين مطلب به دوستان

(( افسردگی خود به خود درمان می‌شود؟ )) 
شايد شخصي آنقدر ميل به درك شدن دارد، ميل به دوست داشته شدن ندارد