دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳ - 22 Jul 2024

ارسال اين مطلب به دوستان

(( وقتي هيجان دهان را بيمار مي كند! )) 
شايد شخصي آنقدر ميل به درك شدن دارد، ميل به دوست داشته شدن ندارد