پنجشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲ - 7 Dec 2023

ارسال اين مطلب به دوستان

(( خودروها در آینده ذهن راننده را می‌خوانند )) 
بادها می وزند، عده ای در مقابل آن دیوار می سازند و تعدادی آسیاب به پا می کنند