شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲ - 24 Feb 2024

ارسال اين مطلب به دوستان

(( سابقه پرندگان در كوانتوم بيشتر از انسانهاست )) 
نمی توانی به عقب برگردی و شروع را عوض کنی، ولی می توانی از جایی که هستی آغاز کنی و پایان را عوض کنی...