پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲ - 30 Nov 2023

ارسال اين مطلب به دوستان

(( سردی روابط و خاموشی عشق همسران )) 
شايد شخصي آنقدر ميل به درك شدن دارد، ميل به دوست داشته شدن ندارد