پنجشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲ - 7 Dec 2023

ارسال اين مطلب به دوستان

(( نکاتی کاربردی برای بهبود خلق و خو )) 
بادها می وزند، عده ای در مقابل آن دیوار می سازند و تعدادی آسیاب به پا می کنند