شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲ - 30 Sep 2023

ارسال اين مطلب به دوستان

(( کتاب خواندن با صدای بلند کودکان را باهوش می کند )) 
صعود به اورست 13 روز به طول مي انجامد، اما سقوط از آن فقط « 8 ثانيه ». ساختن روابط مدتها به طول مي انجامد اما از بين رفتن آن فقط در چند ثانيه!