شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲ - 30 Sep 2023

ارسال اين مطلب به دوستان

(( چرا افسردگی در ایران افزایش یافته است؟ )) 
سخت است حرفت را نفهمند سخت تر این است که حرفت را اشتباهی بفهمند حالا میفهمم که خدا چه زجری میکشد وقتی این همه آدم حرفش را که نفهمیده اند هیچ اشتباهی هم فهمیده اند. دکترعلی شریعتی