پنجشنبه ۷ مهر ۱۴۰۱ - 29 Sep 2022

ارسال اين مطلب به دوستان

(( مردان تهرانی کمترین تمایل را به تشکیل خانواده دارند )) 
موفقیت هایی که نصیب افراد صبور می شود،همان فرصت هایی است که توسط افراد عجوا رها می شود