پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲ - 30 Nov 2023

ارسال اين مطلب به دوستان

(( خوشبختی از نگاه نفر اول کنکور91 )) 
زندگی آنقدر ابدی نیست که هر روز بتوان مهربان بودن را به فردا موکول کرد