دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰ - 25 Oct 2021

ارسال اين مطلب به دوستان

(( کوچینگ شناختی رفتاری CBC /قسمت دوم )) 
شايد شخصي آنقدر ميل به درك شدن دارد، ميل به دوست داشته شدن ندارد