شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰ - 27 Nov 2021

ارسال اين مطلب به دوستان

(( آیا علم ازدواج در ایران وجود دارد؟ ))



 
سخت است حرفت را نفهمند سخت تر این است که حرفت را اشتباهی بفهمند حالا میفهمم که خدا چه زجری میکشد وقتی این همه آدم حرفش را که نفهمیده اند هیچ اشتباهی هم فهمیده اند. دکترعلی شریعتی