دوشنبه ۷ آذر ۱۴۰۱ - 28 Nov 2022

ارسال اين مطلب به دوستان

(( به ازای هر انسان چند مورچه در جهان وجود دارد؟ )) 
هرگز با آدم نادان مجادله نكنيد، تماشاگران ممكن است نتوانند بين شما را تشخيص دهند