سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲ - 5 Dec 2023

ارسال اين مطلب به دوستان

(( دانشگاه خواجه نصير در فهرست 30 دانشگاه اول خاورميانه قرار گرفت )) 
شايد شخصي آنقدر ميل به درك شدن دارد، ميل به دوست داشته شدن ندارد