پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ - 11 Aug 2022

ارسال اين مطلب به دوستان

(( ۱۸ دانشگاه ایرانی در میان برترین های آسیا )) 
بادها می وزند، عده ای در مقابل آن دیوار می سازند و تعدادی آسیاب به پا می کنند