چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ - 27 Sep 2023

ارسال اين مطلب به دوستان

(( بررسی ازدواج‌های خویشاوندی / نسبت خانوادگی نزدیک‌تر، میزان دخالت بیشتر! )) 
از آدمهای حسود؛ متنفر نباشید، دلیل حسادت آنها این است که فکر می کنند شما از آنها بهتر هستید... پائولو کوئلیو