شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ - 15 Aug 2020

ارسال اين مطلب به دوستان

(( زنان شاغل شیفت شب بیشتر در معرض سرطان هستند )) 
مشکل فکر های بسته این است که دهانشان پیوسته باز است...