جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹ - 22 Jan 2021

ارسال اين مطلب به دوستان

(( اتحاد درمانی چیست؟! )) 
تنها مانع موجود بر سر شادماني و نشاط، اعتقاد شما به وجود مانع بر اين راه است. به همين دليل راه را اشتباه مي رويد و گرفتار مشكل مي شويد. الهی قمشه ای