شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ - 10 Jun 2023

ارسال اين مطلب به دوستان

(( حدفاصل کنجکاوی تا فضولی چقدر است! )) 
شايد شخصي آنقدر ميل به درك شدن دارد، ميل به دوست داشته شدن ندارد