پنجشنبه ۱۰ فروردين ۱۴۰۲ - 30 Mar 2023

ارسال اين مطلب به دوستان

(( سندروم توهم کاپگراس )) 
برای کشتی های ساکن، موج های دریا تصمیم می گیرند!